Danh sách các công ty tại Xã Long Thạnh - Huyện Phụng Hiệp - Hậu Giang

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Nông Sản Miền Tây Coba Farm

Số 385, Ấp Trường Khánh 2, Xã Long Thạnh, Huyện Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu Giang

Mã số thuế: 6300346289

Công Ty TNHH Tm - Dv Vĩnh Hưng

Số 295 Quốc lộ 1A, Xã Long Thạnh, Huyện Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu Giang

Mã số thuế: 6300344845

Công Ty TNHH Dp Thịnh Phát Mekong

Số 103 Ấp Long Hoà A1, Xã Long Thạnh, Huyện Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu Giang

Mã số thuế: 6300343390

Công Ty TNHH Adv Minh Phúc

Ấp Long Hòa A1, Xã Long Thạnh, Huyện Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu Giang

Mã số thuế: 6300337742

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Thương Mại Dầu Khí Kim Liên

Số 53, Long Hòa A1, Xã Long Thạnh, Huyện Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu Giang

Mã số thuế: 6300336918

Công Ty TNHH Đầu Tư Solar Hậu Giang

số 503 Quốc lộ 1A, Xã Long Thạnh, Huyện Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu Giang

Mã số thuế: 6300335375

Công Ty TNHH G.p Việt Nam

Số 05, Ấp Long Trường 3, Xã Long Thạnh, Huyện Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu Giang

Mã số thuế: 6300334396

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại - Dịch Vụ Chí Thành

số 385, ấp Trường Khánh 2 - Xã Long Thạnh - Huyện Phụng Hiệp - Hậu Giang

Mã số thuế: 6300151956

Công Ty TNHH Một Thành Viên Kim Tân Hùng Phát

ấp Long Hòa A1 - Xã Long Thạnh - Huyện Phụng Hiệp - Hậu Giang

Mã số thuế: 6300161961

Công Ty TNHH Xây Dựng Tm - Dv - Xnk Nguyên Phát

Số 499, ấp Trường Khánh - Xã Long Thạnh - Huyện Phụng Hiệp - Hậu Giang

Mã số thuế: 6300167201

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Tây Bắc

Số 113, ấp Long Hòa A1 - Xã Long Thạnh - Huyện Phụng Hiệp - Hậu Giang

Mã số thuế: 6300170236

Công Ty TNHH Quy Hoạch Xây Dựng Tân Sông Hậu

Số 73, ấp Long Hòa A2 - Xã Long Thạnh - Huyện Phụng Hiệp - Hậu Giang

Mã số thuế: 6300170229

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Dịch Vụ Bảo Trân

Số129, ấp Long Hòa A1 - Xã Long Thạnh - Huyện Phụng Hiệp - Hậu Giang

Mã số thuế: 6300183651

Chi Nhánh Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Dầu Khí Kim Liên

số 53 ấp Long Hòa A1 - Xã Long Thạnh - Huyện Phụng Hiệp - Hậu Giang

Mã số thuế: 0303585044-001

Doanh Nghiệp Tư Nhân Minh Đức

ấp Long Hòa A1 - Xã Long Thạnh - Huyện Phụng Hiệp - Hậu Giang

Mã số thuế: 6300044898

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại - Xây Dựng Bảo Ngọc

Số 485 Quốc Lộ 1A, ấp Trường Khánh - Xã Long Thạnh - Huyện Phụng Hiệp - Hậu Giang

Mã số thuế: 6300187857

Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Dịch Vụ Minh Phát

Số 340 Quốc Lộ 1A, ấp Trường Khánh 1 - Xã Long Thạnh - Huyện Phụng Hiệp - Hậu Giang

Mã số thuế: 6300190289

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Diễm Phước

Số 460, ấp Trường Khánh II - Xã Long Thạnh - Huyện Phụng Hiệp - Hậu Giang

Mã số thuế: 6300198859

Hợp tác xã Xây dựng Đồng Tiến

ấp Long Hòa A1, xã Long Thạnh - Huyện Phụng Hiệp - Hậu Giang

Mã số thuế: 6300034226

Hợp Tác Xã Vận Tải Sông Hậu

số 590, ấp Long Hòa A, xã Long Thạnh - Huyện Phụng Hiệp - Hậu Giang

Mã số thuế: 6300033060