Danh sách các công ty tại Thị Trấn Búng Tàu - Huyện Phụng Hiệp - Hậu Giang

Công Ty TNHH Xây Dựng Quốc Gia Phát

Ấp Tân Hưng, Thị trấn Búng Tàu, Huyện Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu Giang

Mã số thuế: 6300344901

Công Ty TNHH Giáo Dục Gia Bảo

Ấp Hòa Hưng, Thị Trấn Búng Tàu, Huyện Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu Giang

Mã số thuế: 6300333177

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Phương Kỳ

ấp Hòa Hưng - Thị trấn Búng Tàu - Huyện Phụng Hiệp - Hậu Giang

Mã số thuế: 6300177231

Đội Thuế Thị Trấn Búng Tàu

Thị Trấn Búng Tàu - Huyện Phụng Hiệp - Hậu Giang

Mã số thuế: 6300214405

Doanh Nghiệp Tư Nhân Trang Thư

ấp Tân Thành - Thị trấn Búng Tàu - Huyện Phụng Hiệp - Hậu Giang

Mã số thuế: 6300030750

Công Ty Cổ Phần Đường Việt

Đường tỉnh 928 - Thị trấn Búng Tàu - Huyện Phụng Hiệp - Hậu Giang

Mã số thuế: 6300102885

Doanh Nghiệp Tư Nhân Tiệm Vàng Thu Đông

ấp Tân Thành - Thị trấn Búng Tàu - Huyện Phụng Hiệp - Hậu Giang

Mã số thuế: 6300226295

Công Ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Kim Quang

Số 81, ấp Tân Thành - Thị trấn Búng Tàu - Huyện Phụng Hiệp - Hậu Giang

Mã số thuế: 6300226351

DNTN Châu Lý Dũng

ấp Tân Phú A1 - Thị trấn Búng Tàu - Huyện Phụng Hiệp - Hậu Giang

Mã số thuế: 1800219642

Công Ty TNHH Tấn Tài Phú

ấp Tân Hưng - Thị trấn Búng Tàu - Huyện Phụng Hiệp - Hậu Giang

Mã số thuế: 6300234828

DNTN Hoàng Hoa

ấp Tân Phú A2 - Thị trấn Búng Tàu - Huyện Phụng Hiệp - Hậu Giang

Mã số thuế: 6300127583

Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Thương Mại Gia Thành

Tỉnh lộ 928, ấp Tân Hưng - Thị trấn Búng Tàu - Huyện Phụng Hiệp - Hậu Giang

Mã số thuế: 6300264325

Doanh Nghiệp Tư Nhân Kinh Doanh Vàng Kim ái

số 076 - Thị trấn Búng Tàu - Huyện Phụng Hiệp - Hậu Giang

Mã số thuế: 6300270914

Doanh Nghiệp Tư Nhân Dịch Vụ Thương Mại Mỹ Hạnh

Hoà Hưng - Thị trấn Búng Tàu - Huyện Phụng Hiệp - Hậu Giang

Mã số thuế: 6300274531