Danh sách các công ty tại Chưa rõ - Huyện Phụng Hiệp - Hậu Giang

Dntn Thanh Tùng Hải

Số 643, ấp Mỹ Phú, tỉnh lộ 928 - Huyện Phụng Hiệp - Hậu Giang

Mã số thuế: 6300059943

Doanh Nghiệp Tư Nhân Chín Be

82/2 ấp Hoà Phụng B, TT Kinh Cùng - Huyện Phụng Hiệp - Hậu Giang

Mã số thuế: 6300059446

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Tân Hiệp

478, ấp Mỹ Quới, TT Cây Dương - Huyện Phụng Hiệp - Hậu Giang

Mã số thuế: 6300064005

Doanh Nghiệp Tư Nhân Ngọc Diễm

474, ấp Mỹ Quới, TT Cây Dương - Huyện Phụng Hiệp - Hậu Giang

Mã số thuế: 6300066852

Doanh nghiệp tư nhân Đức Huy

119, ấp Hoà Phụng B, TT Kinh Cùng - Huyện Phụng Hiệp - Hậu Giang

Mã số thuế: 6300055716

Công Ty TNHH Một Thành Viên Quỳnh & Trân

342, ấp Thống Nhất, TT Cây Dương - Huyện Phụng Hiệp - Hậu Giang

Mã số thuế: 6300071394

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Dịch Vụ Toàn Phát

ấp Mỹ Quới - Huyện Phụng Hiệp - Hậu Giang

Mã số thuế: 6300180033

HợP TáC Xã THạNH HOà

ấp Tầm Vu I, Thạnh Hoà - Huyện Phụng Hiệp - Hậu Giang

Mã số thuế: 6300079178

VăN PHòNG PHẩM THANH LOAN

534 ấp Mỹ Qưới, TT Cây Dương - Huyện Phụng Hiệp - Hậu Giang

Mã số thuế: 6300079410

Doanh Nghiệp Tư Nhân Lò Sấy Lúa Nguyễn Le

ấp Long Thường - Huyện Phụng Hiệp - Hậu Giang

Mã số thuế: 6300183637

Doanh Nghiệp Tư Nhân Năm Bạn

113, ấp Hoà Phụng B, TT Kinh Cùng - Huyện Phụng Hiệp - Hậu Giang

Mã số thuế: 6300048557

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Huỳnh Tuấn

số 11/38, Quốc lộ 61, ấp Tân Hiệp - Huyện Phụng Hiệp - Hậu Giang

Mã số thuế: 6300086016

HTX Đại Phát

Mỹ Thuận 2 - Huyện Phụng Hiệp - Hậu Giang

Mã số thuế: 6300188000

Công Ty TNHH Một Thành Viên Nhà Nghỉ Anh Thư

310, QL 61, ấp Tân Hiệp - Huyện Phụng Hiệp - Hậu Giang

Mã số thuế: 6300086658

Chi cục Thuế huyện Phụng Hiệp

590, tỉnh lộ 927, TT Cây Dương - Huyện Phụng Hiệp - Hậu Giang

Mã số thuế: 6300000192-007

DNTN Xe Du Lịch Hồng Phước Thuận

số 168, ấp Hòa Phụng B, TT Kinh Cùng - Huyện Phụng Hiệp - Hậu Giang

Mã số thuế: 6300042795

Doanh nghiệp tư nhân Vạn Tín

ấp Thống Nhất, TT Cây Dương - Huyện Phụng Hiệp - Hậu Giang

Mã số thuế: 6300041921

Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Năm Bạn

113, ấp Hoà Phụng B, TT Kinh Cùng - Huyện Phụng Hiệp - Hậu Giang

Mã số thuế: 6300089987

Công Ty TNHH Một Thành Viên Hoàng Phúc

số 92, ấp Phú Khởi - Huyện Phụng Hiệp - Hậu Giang

Mã số thuế: 6300090333

Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Vận tải Hương Phát

số 33, ấp Mỹ Hòa, TT Cây Dương - Huyện Phụng Hiệp - Hậu Giang

Mã số thuế: 6300041142