Danh sách các công ty tại Xã Yên Nghĩa - Quận Hà Đông - Hà Nội

Trường mầm non bán công Yên Nghĩa

Xã Yên Nghĩa - Quận Hà Đông - Hà Nội

Mã số thuế: 0500609946

Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Anh Kiệt

Số 1 Cầu Tuân, QL6, thôn Do Lộ, xã Yên Nghĩa - Quận Hà Đông - Hà Nội

Mã số thuế: 0103643436

Công ty TNHH một thành viên thương mại Hùng Hậu

Thôn Do Lộ, xã Yên Nghĩa - Quận Hà Đông - Hà Nội

Mã số thuế: 0103681449

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Hồng Phúc

Xóm Quyết Thắng, xã Yên Nghĩa - Quận Hà Đông - Hà Nội

Mã số thuế: 0103832112

Công ty cổ phần Hưng Thịnh Vạn Lộc

Lô 7 , Cụm CN Yên Nghĩa, Xã Yên Nghĩa - Quận Hà Đông - Hà Nội

Mã số thuế: 0500573376

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và thương mại Trí Đức

Thôn Do Lộ, xã Yên Nghĩa - Quận Hà Đông - Hà Nội

Mã số thuế: 0102321059

Công ty TNHH Trường Đức

Thôn Yên Lộ, xã Yên Nghĩa - Quận Hà Đông - Hà Nội

Mã số thuế: 0500562374

Công ty TNHH Nam Thiên

Đội 2 thôn Yên Lộ, xã Yên Nghĩa - Quận Hà Đông - Hà Nội

Mã số thuế: 0500446603

Chi nhánh Công ty TNHH sản xuất thương mại Tiến Lan

Thôn Hoà bình, Xã yên nghĩa - Quận Hà Đông - Hà Nội

Mã số thuế: 0101362197-001

Công ty TNHH thương mại Huy Linh

Thôn Do lộ - Xã Yên nghĩa - Quận Hà Đông - Hà Nội

Mã số thuế: 0500413816

Công ty TNHH xây dựng Hưng Mạnh

Số 2 - Ba la - Xã Yên nghĩa - Quận Hà Đông - Hà Nội

Mã số thuế: 0500394708