Danh sách các công ty tại Xã Dương Nội - Quận Hà Đông - Hà Nội

Công ty cổ phần nội thất Thái Quang

Km 70 đường 72, thôn La Dương, xã Dương Nội - Quận Hà Đông - Hà Nội

Mã số thuế: 0103607011

Công ty cổ phần lâm sản thương mại Thiên Phú

Thôn La Dương, xã Dương Nội - Quận Hà Đông - Hà Nội

Mã số thuế: 0103611314

Công ty TNHH thương mại và kinh doanh Hợp Tuấn

Thôn La Dương, xã Dương Nội - Quận Hà Đông - Hà Nội

Mã số thuế: 0103682675

Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Phương Huy

Thôn La Dương, xã Dương Nội - Quận Hà Đông - Hà Nội

Mã số thuế: 0103682749

Trường phổ thông quốc tế Việt Nam

Xã Dương Nội - Quận Hà Đông - Hà Nội

Mã số thuế: 0500589760

Trường tiểu học Dương nội B

Xã dương nội - Quận Hà Đông - Hà Nội

Mã số thuế: 0103707672

Công ty TNHH sản xuất nhựa Tùng Lâm

Thôn La Dương , xã Dương Nội - Quận Hà Đông - Hà Nội

Mã số thuế: 0103740863

Trường trung học cơ sở Dương Nội

Xã Dương Nội - Quận Hà Đông - Hà Nội

Mã số thuế: 0103822509

Công ty TNHH biểu diễn An Sốp

Thôn La Dương, xã Dương Nội - Quận Hà Đông - Hà Nội

Mã số thuế: 0500578536

Công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ Khánh Linh

Xóm Quyết Tiến, Thôn La Dương, xã Dương Nội - Quận Hà Đông - Hà Nội

Mã số thuế: 0500578180

Chi nhánh Công ty cổ phần cơ kim khí Việt Mỹ

Xóm Hoàng Văn Thụ, xã Dương Nội - Quận Hà Đông - Hà Nội

Mã số thuế: 0102129563-002

Công ty TNHH sản xuất và thương mại B.M.C

Thôn La Dương, xã Dương Nội - Quận Hà Đông - Hà Nội

Mã số thuế: 0500571731

Công ty TNHH thương mại và dịch vụ y tế Hợp Thịnh

Thôn La Dương, xã Dương Nội - Quận Hà Đông - Hà Nội

Mã số thuế: 0500568418

Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Phúc Hưng

Thôn ỷ La, xã Dương Nội - Quận Hà Đông - Hà Nội

Mã số thuế: 0500568390

Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Công Nguyên

Xã Dương Nội - Quận Hà Đông - Hà Nội

Mã số thuế: 0500563963

Công ty TNHH sản xuất và thương mại Hưng Thành

Xóm Hoàng Văn Thụ, xã Dương Nội - Quận Hà Đông - Hà Nội

Mã số thuế: 0500561878

Công ty TNHH Thảo Hiền

Thôn La Nội, xã Dương Nội - Quận Hà Đông - Hà Nội

Mã số thuế: 0500557783

Công ty cổ phần cơ khí xây dựng và thương mại

Thôn La Dương, xã Dương Nội - Quận Hà Đông - Hà Nội

Mã số thuế: 0500557159

Công ty cổ phần rượu Hương Việt

Xóm Hoàng Hanh, xã Dương Nội - Quận Hà Đông - Hà Nội

Mã số thuế: 0500556719

Công ty TNHH K&T

Thôn La Dương, xã Dương Nội - Quận Hà Đông - Hà Nội

Mã số thuế: 0500520991