Danh sách các công ty tại Xã Đồng Mai - Quận Hà Đông - Hà Nội

Trường tiểu học Đồng Mai I

Xã Đồng Mai - Quận Hà Đông - Hà Nội

Mã số thuế: 0500609985

Trường THCS Đồng Mai

Xã Đồng Mai - Quận Hà Đông - Hà Nội

Mã số thuế: 0500609914

Tiểu học Đồng Mai II

Thôn Công, xã Đông Mai - Quận Hà Đông - Hà Nội

Mã số thuế: 0103212013

Công ty cổ phần xây dựng thương mại Mai Lĩnh

Thôn Nhân Đạo, xã đồng Mai - Quận Hà Đông - Hà Nội

Mã số thuế: 0500594802

UBND xã Đồng Mai

Y sơn xã đồng mai - Quận Hà Đông - Hà Nội

Mã số thuế: 0103736514

Công ty TNHH sản xuất thương mại & dịch vụ Tân Hoàng Phong

Xóm 4, thôn cổ bản, xã Đồng Mai - Quận Hà Đông - Hà Nội

Mã số thuế: 0103756334

Công ty cổ phần thương mại và xây dựng Mai Linh

Xóm 2, đường Cổ Bản, xã Đồng Mai - Quận Hà Đông - Hà Nội

Mã số thuế: 0500582765

Công ty TNHH một thành viên thương mại và sản xuất Tuấn Nam

Thôn Cổ Bản, Xã Đồng Mai - Quận Hà Đông - Hà Nội

Mã số thuế: 0500580327

Công ty TNHH một thành viên Hiền Hiếu

Mai Lĩnh, xã Đồng Mai - Quận Hà Đông - Hà Nội

Mã số thuế: 0500567848

Công ty TNHH thương mại Ngô Trường Giang

Km17 quốc lộ 6A, xã Đồng Mai - Quận Hà Đông - Hà Nội

Mã số thuế: 0500509740

Công ty cổ phần xây dựng xử lý nền móng

Phố Mai Lĩnh, xã Đồng Mai - Quận Hà Đông - Hà Nội

Mã số thuế: 0500469008