Danh sách các công ty tại Xã Phú Lương - Quận Hà Đông - Hà Nội

Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng thương mại Đại Cường

Thôn Trinh Lương, xã Phú Lương - Quận Hà Đông - Hà Nội

Mã số thuế: 0103395529

Công ty TNHH sản xuất và thương mại Mạnh Khiêm

Thôn Bắc Lãm 8, xã Phú Lương - Quận Hà Đông - Hà Nội

Mã số thuế: 0500592675

Công ty cổ phần mỹ nghệ Phú Lương

Xóm Giữa, thôn Nhân Trạch, xã Phú Lương - Quận Hà Đông - Hà Nội

Mã số thuế: 0103563188

Công ty cổ phần xây dựng và thương mại D & K

Thôn Văn Nội, xã Phú Lương - Quận Hà Đông - Hà Nội

Mã số thuế: 0500592107

Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Huy Hiếu

Xã Phú Lương - Quận Hà Đông - Hà Nội

Mã số thuế: 0103679168

Trường trung học cơ sở Phú Lương

Thôn Nhân Trạch xã Phú Lương - Quận Hà Đông - Hà Nội

Mã số thuế: 0103821784

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thương mại vận tải và xây dựng Minh Lý

Thôn Bắc Lãm 9, xã Phú Lương - Quận Hà Đông - Hà Nội

Mã số thuế: 0500582532

Doanh nghiệp tư nhân sản xuất thương mại An Việt

Xã Phú Lương - Quận Hà Đông - Hà Nội

Mã số thuế: 0500551608

Công ty TNHH phú cường

Thôn Bắc lãm - xã Phú lương - Quận Hà Đông - Hà Nội

Mã số thuế: 0500112470