Danh sách các công ty tại Phường Phưng Mai - Quận Đống Đa - Hà Nội

Ban QL dự án Trung tâm truyền máu khu vực Trung ương

Số 78 Gii Phóng, Phường Phưng Mai - Quận Đống đa - Hà Nội

Mã số thuế: 0104018548