Danh sách các công ty tại Phường Khân Thiên - Quận Đống Đa - Hà Nội

Công ty TNHH tư vấn kiến trúc đô thị Việt Nam

số 9/9 ngõ Tô Tiền, phố Khâm Thiên, Phường Khân Thiên - Quận Đống đa - Hà Nội

Mã số thuế: 0104117884