Danh sách các công ty tại Phường Giảng Võ - Quận Đống Đa - Hà Nội

Công ty TNHH xuất nhập khẩu nông sản Lộc Phát

số 37 ngõ 189 đường Giảng Võ, Phường Giảng Võ - Quận Đống đa - Hà Nội

Mã số thuế: 0104179619

Chi nhánh công ty TNHH liên doanh học liệu giáo dục

187B Giảng Võ, phường Giảng Võ - Quận Đống đa - Hà Nội

Mã số thuế: 3600659914-001

Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Bắc Nam

Số 4 ngõ 279 Giảng Võ, phường Giảng Võ - Quận Đống đa - Hà Nội

Mã số thuế: 0101474084