Danh sách các công ty tại Phường Khương Khượng - Quận Đống Đa - Hà Nội

Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Sam Anh

số 27, 29/592 đường Trường Chinh, Phường Khương Khượng - Quận Đống đa - Hà Nội

Mã số thuế: 0104128928