Danh sách các công ty tại Cụm Công Nghiệp Ngọc Hồi - Huyện Thanh Trì - Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Thùy Anh

Lô CN7, Cụm Công nghiệp Ngọc Hồi - Huyện Thanh Trì - Hà Nội

Mã số thuế: 0104065643

Công ty TNHH một thành viên Thanh Phong

Lô 1- CN3 cụm công nghiệp Ngọc Hồi - Huyện Thanh Trì - Hà Nội

Mã số thuế: 0102033036

Công ty TNHH Van Laack Asia

Cụm công nghiệp Ngọc Hồi - Huyện Thanh Trì - Hà Nội

Mã số thuế: 0104344439

Công ty TNHH Canyon Châu á

Lô CN1 Cụm Công Nghiệp Ngọc Hồi - Huyện Thanh Trì - Hà Nội

Mã số thuế: 0101807992

Công ty TNHH Van laack ASIA

Cụm công nghiệp Ngọc Hồi - Huyện Thanh Trì - Hà Nội

Mã số thuế: 0101330727

Công ty TNHH sản xuất vật liệu xây dựng Đông á

Lô 1 - CN5 - Cụm công nghiệp Ngọc Hồi - Huyện Thanh Trì - Hà Nội

Mã số thuế: 0104959489

Công Ty TNHH Bao Bì Việt Thắng

Lô số 1, CN6 - Cụm Công nghiệp Ngọc Hồi - Huyện Thanh Trì - Hà Nội

Mã số thuế: 0100793627

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Chăn Nuôi Hà Thành

Lô số 2-CN1, Cụm công nghiệp Ngọc Hồi - Huyện Thanh Trì - Hà Nội

Mã số thuế: 0100778241

Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Nhiệt Lạnh Và Môi Trường Ftd

Lô 7 - CN5, cụm công nghiệp Ngọc Hồi - Huyện Thanh Trì - Hà Nội

Mã số thuế: 0100739203

Công ty CP phát triển kỹ thuật công nghệ EDH

Lô số 2- CN3 cụm công nghiệp Ngọc Hồi - Huyện Thanh Trì - Hà Nội

Mã số thuế: 0100285020