Danh sách các công ty tại Xã Trần Phú - Huyện Thanh Trì - Hà Nội

Công ty TNHH đầu tư thương mại Tân Thanh Bình

Xóm 2, xã Trần Phú - Huyện Thanh Trì - Hà Nội

Mã số thuế: 0101421283

Công Ty TNHH Sản xuất, Thương Mại Dịch Vụ Tân Phương Bắc

Thôn Khuyến Lương-Xã Trần Phú - Huyện Thanh Trì - Hà Nội

Mã số thuế: 0101161123

Công ty TNHH Sản xuất & thương mại Thành Thái

Thôn khuyến lương xã trần phú - Huyện Thanh Trì - Hà Nội

Mã số thuế: 0101126746

Nhà máy cơ khí Hồng nam

Xã Trần phú - Huyện Thanh Trì - Hà Nội

Mã số thuế: 4600100162-017