Danh sách các công ty tại Xã Thanh Trì - Huyện Thanh Trì - Hà Nội

Xí nghiệp xây lắp và vật liệu xây dựng chi nhánh công ty cổ phần đầu tư xây lắp thương mại I

Thôn Đại Đồng, xã Thanh Trì - Huyện Thanh Trì - Hà Nội

Mã số thuế: 0100107451-021

Công ty TNHH xuất khẩu may mặc Anh Tuấn

Xóm Đình, xã Thanh Trì - Huyện Thanh Trì - Hà Nội

Mã số thuế: 0101729649

Công ty TNHH đầu tư thương mại Thành Tâm

Xóm Giưã, xã Thanh Trì - Huyện Thanh Trì - Hà Nội

Mã số thuế: 0101433955

Xí nghiệp thép Trường Giang chi nhánh công ty cổ phần đầu tư xây lắp thương mại I

Thôn Đại Đồng, xã Thanh Trì - Huyện Thanh Trì - Hà Nội

Mã số thuế: 0100107451-025

Công ty TNHH đầu tư thương mại Hà Hưng

Thôn Tương Chúc, đường 71, xã Thanh Trì - Huyện Thanh Trì - Hà Nội

Mã số thuế: 0101412578

Công ty TNHH sản xuất thương mại Trần Vũ

Khu TT đóng tàu, xóm giữa, xã Thanh Trì - Huyện Thanh Trì - Hà Nội

Mã số thuế: 0101388565

Công ty TNHH thương mại và dịch vụ kỹ thuật Hoàng Anh

Thôn Bãi, xã Thanh Trì - Huyện Thanh Trì - Hà Nội

Mã số thuế: 0101385243

Công ty TNHH thương mại vận tải và du lịch Thịnh anh

Thôn Đình, xã Thanh Trì - Huyện Thanh Trì - Hà Nội

Mã số thuế: 0101383373

Công ty TNHH thương mại dịch vụ Liên Ninh

Xóm 15, ngõ 45 đường Lĩnh Nam, xã Thanh Trì - Huyện Thanh Trì - Hà Nội

Mã số thuế: 0101374555

Công ty TNHH thương mại tổng hợp Khánh Hà

Xóm Đồng, xã Thanh Trì - Huyện Thanh Trì - Hà Nội

Mã số thuế: 0101343677

Công ty TNHH Trang Thanh

Xóm Giưã, xã Thanh Trì - Huyện Thanh Trì - Hà Nội

Mã số thuế: 0101276276

Công ty TNHH Thương mại & xây dựng Thăng Long

Tập thể sứ cách điện - xã thanh trì - Huyện Thanh Trì - Hà Nội

Mã số thuế: 0101094445

Công ty cổ phần hoà anh

Xóm bãi xã thanh trì - Huyện Thanh Trì - Hà Nội

Mã số thuế: 0101082665

Xí nghiệp cơ giới xây dựng

Xã Thanh Trì - Huyện Thanh Trì - Hà Nội

Mã số thuế: 0100784862

Xí nghiệp khảo sát khai thác xây dựng

Xã Thanh Trì - Huyện Thanh Trì - Hà Nội

Mã số thuế: 4600100162-016