Danh sách các công ty tại Xã IaBăng - Huyện Chư Prông - Gia Lai

Doanh nghiệp tư nhân Thương mại Hoàng Long

Thôn Phú Mỹ, xã IaBăng - Huyện Chư Prông - Gia Lai

Mã số thuế: 5900414789

Trường THCS Nguyễn Chí Thanh

Xã IaBăng - Huyện Chư Prông - Gia Lai

Mã số thuế: 5900634375

Công Ty cổ phần Hoàng Gia

Thôn Phú Tân - Xã IaBăng - Huyện Chư Prông - Gia Lai

Mã số thuế: 5900299342