Danh sách các công ty tại Huyện Chư Prông - Gia Lai

Công Ty TNHH Một Thành Viên Liên Hòa Gia Lai

Thôn 2, Xã Thăng Hưng, Huyện Chư Prông, Tỉnh Gia Lai

Mã số thuế: 5901190891

Công Ty TNHH Một Thành Viên Hoàng Trình Gia Lai

Ngã tư 20, Thị trấn Chư Prông, Huyện Chư Prông, Tỉnh Gia Lai

Mã số thuế: 5901190771

Công Ty TNHH Năng Lượng Xanh Chư Prông

Lô B7, B8, B9, B10 Cụm Tiểu thủ công nghiệp Thăng Hưng, Xã Thăng Hưng, Huyện Chư Prông, Tỉnh Gia Lai

Mã số thuế: 5901190700

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Xây Dựng Thanh Hưng

Thôn Hợp Thắng, Xã Ia Drăng, Huyện Chư Prông, Tỉnh Gia Lai

Mã số thuế: 5901190588

Công Ty Cổ Phần Long Anh Land

381 Hùng Vương, Thị trấn Chư Prông, Huyện Chư Prông, Tỉnh Gia Lai

Mã số thuế: 5901190274

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Chăn Nuôi Cường Phát Gia Lai

Thôn 4, Xã Ia Vê, Huyện Chư Prông, Tỉnh Gia Lai

Mã số thuế: 5901190203

Công Ty TNHH Một Thành Viên Có Phúc

Làng Doách, Xã Ia Vê, Huyện Chư Prông, Tỉnh Gia Lai

Mã số thuế: 5901189712

Công Ty TNHH Một Thành Viên Tiến Thành Tài Gia Lai

Thôn 6, Xã Ia Piơr, Huyện Chư Prông, Tỉnh Gia Lai

Mã số thuế: 5901189688

Công Ty TNHH Một Thành Viên Nguyễn Khoa Gia Lai

Thôn Phú Mỹ, Xã Ia Băng, Huyện Chư Prông, Tỉnh Gia Lai

Mã số thuế: 5901189487

Công Ty TNHH Nam Trung Gia Lai

Làng Khôi, Xã Ia Ga, Huyện Chư Prông, Tỉnh Gia Lai

Mã số thuế: 5901189180

Công Ty TNHH Công Ty TNHH Một Thành Viên Quốc Huy Farm

Thôn Đồng Tâm, Xã Ia Ga, Huyện Chư Prông, Tỉnh Gia Lai

Mã số thuế: 5901188719

Công Ty TNHH Công Ty TNHH Một Thành Viên Thanh Hương Farm

Thôn Pắc Bó, Xã Ia Lâu, Huyện Chư Prông, Tỉnh Gia Lai

Mã số thuế: 5901188726

Công Ty TNHH Một Thành Viên Tiến Phát Nguyễn Hai

Thôn Pác Bó, Xã Ia Lâu, Huyện Chư Prông, Tỉnh Gia Lai

Mã số thuế: 5901188677

Công Ty Cổ Phần Cf Chư Prông

Làng Tu, Xã Ia Lâu, Huyện Chư Prông, Tỉnh Gia Lai

Mã số thuế: 5901188349

Công Ty TNHH Thương Mại Dapakco

Thôn Phú Tân, Xã Ia Băng, Huyện Chư Prông, Tỉnh Gia Lai

Mã số thuế: 5901188229

Công Ty TNHH Một Thành Viên Hoàng Thế Nam

Thôn Phú Vinh, Xã Ia Băng, Huyện Chư Prông, Tỉnh Gia Lai

Mã số thuế: 5901187948

Công Ty TNHH Một Thành Viên Nhật Mạnh Gia Lai

Thôn Thanh Bình, Xã Bình Giáo, Huyện Chư Prông, Tỉnh Gia Lai

Mã số thuế: 5901187923

Công Ty TNHH Một Thành Viên Highlands Gia Lai

Thôn Phú Vinh, Xã Ia Băng, Huyện Chư Prông, Tỉnh Gia Lai

Mã số thuế: 5901187627

Công Ty TNHH Tuấn Hương Gia Lai

Thôn Đoàn Kết, Xã Bàu Cạn, Huyện Chư Prông, Tỉnh Gia Lai

Mã số thuế: 5901187377

Công Ty TNHH Nghị Lực Phát

Số nhà 264, đường Hùng Vương, Thị trấn Chư Prông, Huyện Chư Prông, Tỉnh Gia Lai

Mã số thuế: 5901187271