Danh sách các công ty tại Xã Ia Puch - Huyện Chư Prông - Gia Lai

Công Ty TNHH Một Thành Viên Huy Thắng Gia Lai

Làng Goòng, Xã Ia Púch, Huyện Chư Prông, Tỉnh Gia Lai

Mã số thuế: 5901160801

Công Ty TNHH Một Thành Viên Lưu Bích Gia Lai

Làng Goòng, Xã Ia Púch, Huyện Chư Prông, Tỉnh Gia Lai

Mã số thuế: 5901158351

UBND xã Ia Puch

xã Ia Puch - Huyện Chư Prông - Gia Lai

Mã số thuế: 5900634294