Danh sách các công ty tại Xã Hòa Thành - Thành Phố Cà Mau - Cà Mau

Công Ty TNHH Công Nghệ Sinh Học Rongbient

Thửa đất số 11, tờ bản đồ số 8, ấp Tân Phong B, Xã Hòa Thành, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001376947

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ The Grass Straws

Số 39, ấp Hòa Trung, Xã Hòa Thành, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001374717

Doanh Nghiệp Tn Thủy Sản Nguyên Khang

Số 39, ấp Bùng Binh, Xã Hòa Thành, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001374636

Công Ty TNHH Kim Nhung 1

Thửa đất số 75, Tờ bản đồ 07, Xã Hòa Thành, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001374298

Công Ty TNHH Khai Thác Lâm Sản Hoàng Tỷ

Thửa đất số 604, tờ bản đồ số 7, ấp Tân Trung, Xã Hòa Thành, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001372879

Công Ty TNHH Xd Tm Hưng Lộc Phát Cm

Số 138, ấp Tân Phong A, Xã Hòa Thành, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001372540

Công Ty TNHH Sx Tm Dv Xây Dựng Hoàng Anh

Ấp Hòa Nam, Xã Hòa Thành, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001372212

DNTN Sản Xuất Nước Đá Quốc Khánh

Ấp Tân Phong A, Xã Hòa Thành, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001370790

Công Ty TNHH San Lấp Mặt Bằng & Đầu Tư Xây Dựng Minh Anh

Ấp Hòa Trung, Xã Hòa Thành, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001370247

Công Ty TNHH Thiết Kế - Xây Dựng Hồng Yến

Ấp Bùng Binh, Xã Hòa Thành, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001366709

Công Ty TNHH Hạnh Phúc - Cát Tường

Ấp Tân Phong A, Xã Hòa Thành, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001365550

Công Ty TNHH MTV Phương Nam Cà Mau

Ấp Hòa Nam, Xã Hòa Thành, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001365543

Công Ty TNHH Lâm Sản Phan Khánh

Ấp Hòa Trung, Xã Hòa Thành, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001365494

Công Ty TNHH Du Lịch Tiếp Thị Và Giao Thông Vận Tải R10Travel

ấp Cái Ngang, Xã Hòa Thành, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001365416

Công Ty TNHH MTV Tm & Dv Long Toàn

Ấp Tân Phong B, Xã Hòa Thành, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001362937

Công Ty TNHH Xây Lắp Và Vận Tải Hòa Trung

Số 86, Ấp Hòa Trung, Xã Hòa Thành, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001362510

Công Ty TNHH MTV Xây Dựng Hoàng Thông Cà Mau

Ấp Cái Ngang, Xã Hòa Thành, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001358722

Công Ty TNHH Kiến Trúc Xây Dựng An Nhiên

Số 27, ấp Cái Ngang, Xã Hòa Thành, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001358666

Công Ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ Thủy Sản Tấn An

Số 47, ấp Cái Ngang, Xã Hòa Thành, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001355062

Công Ty TNHH Mỹ Phẩm Trang Love Yourself

Số 201, ấp Tân Phong A, Xã Hòa Thành, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001354566