Danh sách các công ty tại Phường 2 - Thành Phố Cà Mau - Cà Mau

Công Ty TNHH MTV Key Immigration

72 Nguyễn Hữu Lễ, Phường 2, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001377161

Công Ty TNHH MTV Phước Thành Tp

Số 2A, đường Hoàng Diệu, khóm 2, Phường 2, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001375809

Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Quốc Thịnh

Số 04, đường Lý Bôn, Phường 2, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001375397

DNTN Thuỷ Linh Cà Mau

Số 10B, đường Lê Lai, khóm 3, Phường 2, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001373914

Công Ty TNHH Tm Thú Y Thuỷ Sản Như Ý

Số 93, đường Lê Lợi, khóm 3, Phường 2, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001373657

Công Ty TNHH Điện Hiệp Quang Minh

Số 04, đường Trưng Nhị, Khóm 4, Phường 2, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001373569

Công Ty TNHH Trung Tâm Bồi Dưỡng Văn Hóa Hạnh Phúc

Số 149 Lý Thái Tôn, khóm 7, Phường 2, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001373488

Công Ty TNHH Yến Sào U Minh Hạ

41 Lý Bôn, khóm 5, Phường 2, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001372727

Công Ty TNHH Thúy Lực

Số 107, Đường Phạm Văn Ký, Phường 2, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001371709

Công Ty TNHH MTV Tm Dv Hưng Phát Cm

Số 39/5, đường Phan Đình Phùng, khóm 1, Phường 2, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001370455

Công Ty TNHH 3Nana

Số 28, đường Phan Ngọc Hiển, Phường 2, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001369273

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vĩnh Tài

Số 6-8, Phan Đình Phùng, Khóm 2, Phường 2, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001366265

Công Ty TNHH Hiệp Phong Cà Mau

Số 90E, đường Lê Lợi, Khóm 2, Phường 2, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001366096

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Cơ Điện Thiên Lâm

100 Lê Lợi, Phường 2, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001362750

Công Ty TNHH Tập Đoàn Nam Đế

83 - Lý Thái Tôn, khóm 1, Phường 2, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001362630

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Điện Sài Gòn

Số 05, Đề Thám, Khóm 3, Phường 2, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001360898

Công Ty TNHH Bánh E

115 Lý Thái Tôn, khóm 7, Phường 2, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001358708

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng 69

Số 87, đường Lý Thái Tôn, khóm 1, Phường 2, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001356034

Công Ty TNHH Đăng Khoa - Trung Tâm Bồi Dưỡng Văn Hóa Và Luyện Thi

Số 53 Phan Đình Phùng, Khóm 1, Phường 2, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001350843

Công Ty TNHH MTV Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Quý Nghi

2A Lý Bôn, Khóm 2, Phường 2, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001342137