Danh sách các công ty tại Xã An Xuyên - Thành Phố Cà Mau - Cà Mau

Công Ty TNHH Dũng Kim

số 62, kênh Vĩnh Ong, ấp 2, Xã An Xuyên, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001376062

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Dịch Vụ Thương Mại Đông Thành

Ấp 8, Xã An Xuyên, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001373110

Công Ty TNHH Xây Dựng Tm Dv Kim Thoa

Quốc lộ 63, ấp 4, Xã An Xuyên, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001369925

Công Ty TNHH Vinh Phát 68

Số 131, Ấp Tân Dân, Xã An Xuyên, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001369918

Công Ty TNHH Quảng Cáo & Truyền Thông Thương Hiệu Xuân An

270 Đường Quốc lộ 63, Ấp 6, Xã An Xuyên, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001369058

Công Ty TNHH Xây Dựng Trần Vẹn

Số nhà 241 Ấp 6, Xã An Xuyên, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001368752

Công Ty TNHH Xây Dựng Hoàng Phúc Cà Mau

Ấp 3, Xã An Xuyên, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001366642

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Trường Giang International

Số 184, ấp 3, Xã An Xuyên, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001363899

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thủy Sản Bảo Hân Cà Mau

Số 15, ấp 8, Xã An Xuyên, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001362704

Công Ty TNHH Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Bảo Long

ấp 2, Xã An Xuyên, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001362542

Công Ty TNHH MTV Xăng Dầu Khánh Khoa

Ấp 2, Xã An Xuyên, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001358786

Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Nhà 3d Panels Trường Phát

Quốc lộ 63, ấp 2, Xã An Xuyên, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001343765

Công Ty TNHH Thủy Sản Trung Tín Cà Mau

Ấp 5, Xã An Xuyên, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001335316

Trường mầm non Anh Đào

ấp Tân Dân - Xã An Xuyên - Thành phố Cà Mau - Cà Mau

Mã số thuế: 2000269861-068

DNTN Lê Tường Quang

ấp 1, xã An Xuyên - Thành phố Cà Mau - Cà Mau

Mã số thuế: 2000304509

Trường tiểu học Trần Quốc Toản

ấp Tân Hiệp - Xã An Xuyên - Thành phố Cà Mau - Cà Mau

Mã số thuế: 2000269861-073

Trường mẫu giáo An Xuyên

ấp 4, xã An Xuyên - Thành phố Cà Mau - Cà Mau

Mã số thuế: 2000269861-018

DNTN Kim Lệ

ấp 5, xã An Xuyên - Thành phố Cà Mau - Cà Mau

Mã số thuế: 2000507876

DNTN Ngọc Nhiên

ấp 1, xã An Xuyên - Thành phố Cà Mau - Cà Mau

Mã số thuế: 2000505981

Công Ty CP Tư Vấn Khảo Sát Thiết Kế Xây Dựng Tân Thịnh Phát

ấp Tân Thời - Xã An Xuyên - Thành phố Cà Mau - Cà Mau

Mã số thuế: 2001045783