Danh sách các công ty tại Xã Hòa Tân - Thành Phố Cà Mau - Cà Mau

Công Ty TNHH Cường Thịnh Seafood

Số 179, ấp Cái Su, Xã Hòa Tân, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Mã số thuế: 2001374770

Trường mầm non Bình Minh

ấp Cái Nai - Xã Hòa Tân - Thành phố Cà Mau - Cà Mau

Mã số thuế: 2000269861-069

Trường THCS Hoà Tân

Xã Hoà Tân - Thành phố Cà Mau - Cà Mau

Mã số thuế: 2000269861-010

UBND xã Hoà Tân

ấp Cái Nai, xã Hoà Tân - Thành phố Cà Mau - Cà Mau

Mã số thuế: 2000503568-009

Công Ty CP Khánh Linh

ấp Gành Hào - Xã Hòa Tân - Thành phố Cà Mau - Cà Mau

Mã số thuế: 2000764305

Doanh Nghiệp TN Thanh Lâm

ấp Bùng Binh 2 - Xã Hòa Tân - Thành phố Cà Mau - Cà Mau

Mã số thuế: 2000482212

Công Ty CP Nuôi Trồng Thủy Sản Nam Thái

ấp Gành Hào 1 - Xã Hòa Tân - Thành phố Cà Mau - Cà Mau

Mã số thuế: 2001091596

Trường tiểu học Hoà Tân 2

ấp Gành Hào 1, xã Hoà Tân - Thành phố Cà Mau - Cà Mau

Mã số thuế: 2000269861-032

Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm

ấp Cái Nai - Xã Hòa Tân - Thành phố Cà Mau - Cà Mau

Mã số thuế: 2000269861-050

Trường tiểu học Hoà Tân Thành Phố Cà Mau

ấp Bùng Binh, xã Hoà Tân - Thành phố Cà Mau - Cà Mau

Mã số thuế: 2000269861-054

Chi nhánh DNTN Thanh Phát

77 Bùng Binh 1, xã Hoà Tân - Thành phố Cà Mau - Cà Mau

Mã số thuế: 2000376905-001

Doanh Nghiệp TN Thủy Sản Diễm Mi

ấp Xóm Chùa - Xã Hòa Tân - Thành phố Cà Mau - Cà Mau

Mã số thuế: 2001145883

Công Ty TNHH Một Thành Viên Hưng Lợi Phát Cà Mau

ấp Cái Su - Xã Hòa Tân - Thành phố Cà Mau - Cà Mau

Mã số thuế: 2001149574

Trường tiểu học Hoàng Diệu

ấp Gành Hào 1 - Xã Hòa Tân - Thành phố Cà Mau - Cà Mau

Mã số thuế: 2000269861-066

DNTN Năm Quỳ

ấp Xóm Chùa, xã Hoà Tân - Thành phố Cà Mau - Cà Mau

Mã số thuế: 2000342818

Chi Nhánh 03 - Doanh Nghiệp TN Game Thanh Tuấn

Số 32, ấp Bùng Binh - Xã Hòa Tân - Thành phố Cà Mau - Cà Mau

Mã số thuế: 2001198853-003

Chi Nhánh 05 - Doanh Nghiệp TN Game Thanh Tuấn

ấp Cái Su - Xã Hòa Tân - Thành phố Cà Mau - Cà Mau

Mã số thuế: 2001198853-005

Doanh Nghiệp TN Trò Chơi Điện Tử Tuấn Minh

197, ấp Hoàng Đông - Xã Hòa Tân - Thành phố Cà Mau - Cà Mau

Mã số thuế: 2001206279