Danh sách các công ty tại Xã Thái Bảo - Huyện Gia Bình - Bắc Ninh

Công Ty Cổ Phần Tớ Là Lá

Làng Tân Cương, Thôn Tân Hương, Xã Thái Bảo, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301211600

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Thành Đạt Vina

Thôn Thiên Đức, Xã Thái Bảo, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301207682

Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Hoàng Tiến

Thôn Thiên Đức, Xã Thái Bảo, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301203769

Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Kbs

Thôn Vạn Ty, Xã Thái Bảo, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301202606

Công Ty TNHH MTV Xây Dựng Vận Tải Văn Minh

Thôn Chằm, Xã Thái Bảo, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301200126

Công Ty TNHH Jangmin Việt Nam

Thôn Thiên Đức, Xã Thái Bảo, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301199939

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Thiên Ân Việt Nam

Thôn Tân Hương, Xã Thái Bảo, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301199600

Công Ty TNHH Hatuco Vina

Nhà riêng Ông Nguyễn Văn Đồng - Thôn Vạn Ty, Xã Thái Bảo, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301194320

Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Mới - New Home

Thôn Tân Hương , Xã Thái Bảo, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301169892

Công Ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Gia Bình

Thôn Vạn Ty, Xã Thái Bảo, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301168391

Công Ty TNHH Sản Xuất Gỗ Trần Đình Đức

Thôn Thiên Đức (NR Trần Đình Đức) - Xã Thái Bảo - Huyện Gia Bình - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300939468

Công ty Thuỳ Dương (TNHH)

Thôn Tân Hương, xã Thái Bảo - Huyện Gia Bình - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300337960

Công Ty TNHH Thơ Ngọc

Thôn Bảo nGọc - Xã Thái Bảo - Huyện Gia Bình - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300715820

Công Ty TNHH Xây Dựng Công Trình Thiên Phú Phú

Thôn Vạn Ty - Xã Thái Bảo - Huyện Gia Bình - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300746522

Trường THCS Thái Bảo

Thôn Vạn Ty xã Thái Bảo - Huyện Gia Bình - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300303009

Trường mầm non Thái Bảo

Vạn Tỵ - Xã Thái Bảo - Huyện Gia Bình - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300749298

Trường tiểu học Thái Bảo

Vạn Ty, xã Thái Bảo - Huyện Gia Bình - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300495371

Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Nông Nghiệp Gia Bình

Thôn Vạn Ty - Xã Thái Bảo - Huyện Gia Bình - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300780837

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Công Trình Viễn Thông Trường Sơn

Thôn Bảo Ngọc - Xã Thái Bảo - Huyện Gia Bình - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300243053

Công ty TNHH Thái Bảo

Thôn Vạn Ty - Xã Thái Bảo - Huyện Gia Bình - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300557469