Danh sách các công ty tại Khu Công Nghiệp Đại Bái - Huyện Gia Bình - Bắc Ninh

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Xuân Thành

Khu Công nghiệp Đại Bái - Huyện Gia Bình - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300337921

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Đồng Mỹ Nghệ Đồng Anh

Khu A Khu công nghiệp Đại Bái - Huyện Gia Bình - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300787166