Danh sách các công ty tại Phường 8 Trà Kha - Thành Phố Bạc Liêu - Bạc Liêu

Công Ty TNHH Trung Nghĩa

B11/111,Quốc lộ 1A,Phường 8 Trà Kha - Thành Phố Bạc Liêu - Bạc Liêu

Mã số thuế: 1900262585