Danh sách các công ty tại Xã Phù Lưu - Huyện Hàm Yên - Tuyên Quang

Công Ty TNHH Dga

Thôn Thọ, Xã Phù Lưu, Huyện Hàm Yên, Tỉnh Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000897212

Công Ty Cổ Phần Khai Thác Khoáng Sản Hàm Yên

Thôn Ma Long, Xã Phù Lưu, Huyện Hàm Yên, Tỉnh Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000890217

Trường tiểu học Phong Lưu

Pác Cáp, xã Phù Lưu - Huyện Hàm Yên - Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000308932

Trường Tiểu học Phù Loan

Xã Phù Lưu - Huyện Hàm Yên - Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000307921

Trường Mầm non Phù Lưu

Thôn Quang - Xã Phù Lưu - Huyện Hàm Yên - Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000305138

Trường Trung học cơ sở Phù Lưu

Thôn Quang - Xã Phù Lưu - Huyện Hàm Yên - Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000305272

Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Phong Lưu

Thôn Kẽm, xã Phù Lưu - Huyện Hàm Yên - Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000304800