Danh sách các công ty tại Xã Đức Ninh - Huyện Hàm Yên - Tuyên Quang

Công Ty Cổ Phần Sao Việt Hàm Yên

Thôn 20, Xã Đức Ninh, Huyện Hàm Yên, Tỉnh Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000900384

Công Ty TNHH MTV Sản Xuất Và Dịch Vụ Hà Phương

Thôn Đồng Danh, Xã Đức Ninh, Huyện Hàm Yên, Tỉnh Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000899435

Công Ty TNHH Khoáng Sản Hùng Đức

Thôn Gạo Đình, Xã Đức Ninh, Huyện Hàm Yên, Tỉnh Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000899379

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Bán Dẫn Fdf

Thôn Gạo Đình, Xã Đức Ninh, Huyện Hàm Yên, Tỉnh Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000898657

Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Tuấn Nhật

Thôn Lập Thành, Xã Đức Ninh, Huyện Hàm Yên, Tỉnh Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000898181

Công Ty TNHH Hằng Hưng Tuyên Quang

Thôn Bình Minh, Xã Đức Ninh, Huyện Hàm Yên, Tỉnh Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000883241

Trường tiểu học Đức Ninh

Thôn Tân Lập, xã Đức Ninh - Huyện Hàm Yên - Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000309005

Trường Trung học cơ sở Đức Ninh

Thôn Tân Lập, xã Đức Ninh - Huyện Hàm Yên - Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000305811

Trường Mầm non Đức Ninh

Thôn Gao, xã Đức Ninh - Huyện Hàm Yên - Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000305191

HTX Công nghiệp - Dịch vụ nông nghiệp Hoàng Long

Thôn Tân Lập, xã Đức Ninh - Huyện Hàm Yên - Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000299290

Công ty TNHH một thành viên Hưng Kiều

Thôn Cây Chanh, xã Đức Ninh - Huyện Hàm Yên - Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000282811

Công ty TNHH một thành viên Thanh Long

Thôn Cây Chanh, xã Đức Ninh - Huyện Hàm Yên - Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000281342

Công ty TNHH một thành viên Anh Hoàng

Thôn Cây Chanh 1, xã Đức Ninh - Huyện Hàm Yên - Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000275500

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Sản Xuất Và Thương Mại Anh Hiếu

Thôn Cây Xoan - Xã Đức Ninh - Huyện Hàm Yên - Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000782067

Chi Nhánh Tổng Công Ty Giấy Việt Nam - Công Ty Lâm Nghiệp Tân Phong

Thôn Ao Xanh - Xã Đức Ninh - Huyện Hàm Yên - Tuyên Quang

Mã số thuế: 2600357502-014

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sản Xuất Và Xây Dựng Phú Đức

Thôn Tân Lập - Xã Đức Ninh - Huyện Hàm Yên - Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000254187

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sao Việt Tuyên Quang

Chuyển đến: Thôn Ao Xanh - Xã Đức Ninh - Huyện Hàm Yên - Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000243636

Uỷ Ban Nhân Dân Xã Đức Ninh

. - Xã Đức Ninh - Huyện Hàm Yên - Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000230203

Lâm Trường Tân Phong

Xã Đức Ninh - Huyện Hàm Yên - Tuyên Quang

Mã số thuế: 2600107340-021

Chi Nhánh Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Tân á Hưng Yên Tại Tỉnh Tuyên Quang

Thôn Tân Lập - Xã Đức Ninh - Huyện Hàm Yên - Tuyên Quang

Mã số thuế: 0900223288-026