Danh sách các công ty tại Xã Phúc Thuận - Thành phố Phổ Yên - Thái Nguyên

Công Ty TNHH Qa Cosmetic

Xóm Hang Dơi, Xã Phúc Thuận, Thành phố Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

Mã số thuế: 4601619585

Công Ty TNHH Green Kv Vina

Xóm Ấp Lươn, Xã Phúc Thuận, Thành phố Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

Mã số thuế: 4601612653

Công Ty TNHH Việt Ngọc Wood

Xóm 7, Xã Phúc Thuận, Thành phố Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

Mã số thuế: 4601610279

Công Ty TNHH Cơ Khí Nghĩa Bảo

Xóm Hạ, Xã Phúc Thuận, Thành phố Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

Mã số thuế: 4601608544

Công Ty TNHH Giống Cây Trồng Vtnn Thái Nguyên

Thôn Phúc Tài, Xã Phúc Thuận, Thành phố Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

Mã số thuế: 4601607942

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Nông Sản Trung Hưng

Xóm Đồng Đèo, Xã Phúc Thuận, Thành phố Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

Mã số thuế: 4601605215

Công Ty TNHH Vinago Yên Thế

xóm Tân Ấp 1, Xã Phúc Thuận, Thành phố Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

Mã số thuế: 4601599219

Công Ty TNHH Hưng Phát Tn

xóm 7, Xã Phúc Thuận, Thành phố Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

Mã số thuế: 4601598159

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại Tường An

Xóm Đèo Nứa, Xã Phúc Thuận, Thành phố Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

Mã số thuế: 4601597846

Công Ty TNHH Thảo Dược Bt

Xóm Bãi Hu, Xã Phúc Thuận, Thành phố Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

Mã số thuế: 4601597331

Công Ty TNHH Skk Eng

Xóm Hang Dơi, Xã Phúc Thuận, Thành phố Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

Mã số thuế: 4601596987

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Sản Xuất Việt Tùng

xóm Quân Xóm, Xã Phúc Thuận, Thành phố Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

Mã số thuế: 4601593432

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Vina Farm

Xóm Bãi Hu, Xã Phúc Thuận, Thành phố Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

Mã số thuế: 4601591805

Công Ty TNHH Công Nghiệp Và Dịch Vụ Hưng Việt

Xóm Tân Ấp 1, Xã Phúc Thuận, Thành phố Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

Mã số thuế: 4601590921