Danh sách các công ty tại Phường Trung Thành - Thành phố Phổ Yên - Thái Nguyên

Công Ty TNHH Dinh Dưỡng Quốc Tế Vin Green Việt Nam

SN 490, TDP Thanh Xuyên 4, Phường Trung Thành, Thành phố Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

Mã số thuế: 4601620291

Công Ty Cổ Phần Phòng Khám Đa Khoa 365

Số 172, đường Triệu Quang Phục, Phường Trung Thành, Thành phố Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

Mã số thuế: 4601618616

Công Ty TNHH Xnk Và Thương Mại Dịch Vụ Wanka

Số 767 Hoàng Quốc Việt, Tổ Dân Phố Kim Tỉnh, Phường Trung Thành, Thành phố Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

Mã số thuế: 4601613350

Công Ty TNHH Mda Hi-Tech

Số nhà 314, Tổ dân phố Thanh Xuyên 4, Phường Trung Thành, Thành phố Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

Mã số thuế: 4601610670

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Xanh Gia Huy

TDP Thanh Xuyên 4, Phường Trung Thành, Thành phố Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

Mã số thuế: 4601609918

Công Ty TNHH Minh Phát Trung Thành

Tổ dân phố Am Lâm, Phường Trung Thành, Thành phố Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

Mã số thuế: 4601608664

Công Ty Cổ Phần Thái Bình Dương Eu Ruvac

Tổ dân phố Thanh Tân, Phường Trung Thành, Thành phố Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

Mã số thuế: 4601604638

Công Ty Cổ Phần Hiển Vinh Tài Đức Phúc Happy

Tổ dân phố Thanh Tân, Phường Trung Thành, Thành phố Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

Mã số thuế: 4601604003

Công Ty TNHH Xnk & Tm Quốc Phương Group

Số 68 đường Trần Quang Khải, Tổ dân phố Hợp Thịnh, Phường Trung Thành, Thành phố Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

Mã số thuế: 4601595221

Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Lắp Hưng Hà

Số nhà 874 đường Hoàng Quốc Việt, TDP Cẩm Trà, Phường Trung Thành, Thành phố Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

Mã số thuế: 4601594676

Công Ty TNHH Leveler

Tổ Dân Phố Thu Lỗ, Phường Trung Thành, Thành phố Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

Mã số thuế: 4601592693

Công Ty TNHH An Lam Long Thành

Tổ dân phố Thanh Tân, Phường Trung Thành, Thành phố Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

Mã số thuế: 4601591403

Công Ty Cổ Phần Dược Liệu Tiên Thảo Đan

Tổ dân phố Thu Lỗ, Phường Trung Thành, Thành phố Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

Mã số thuế: 4601590784