Danh sách các công ty tại Phường Tân Phú - Thành phố Phổ Yên - Thái Nguyên

Công Ty Cổ Phần Thuốc Thú Y Tâm Anh Vet

Tổ dân phố Hương Đình, Phường Tân Phú, Thành phố Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

Mã số thuế: 4601610582

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Ast Global

TDP Tiến Bộ, Phường Tân Phú, Thành phố Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

Mã số thuế: 4601606748

Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Sản Xuất Thương Mại Linh Đan

Tổ dân phố Đình Tảo Địch, Phường Tân Phú, Thành phố Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

Mã số thuế: 4601603271

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Và Du Lịch Hoàng Phong

Tổ dân phố Đình Tảo Địch, Phường Tân Phú, Thành phố Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

Mã số thuế: 4601602091

Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Đức Phát Vina

Tổ Dân Phố Đình, Tảo Địch, Phường Tân Phú, Thành phố Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

Mã số thuế: 4601600143

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Công Nghệ Thương Mại Uy Vũ

Tổ dân phố Đình Tảo Địch, Phường Tân Phú, Thành phố Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

Mã số thuế: 4601598173

Công Ty TNHH Nhôm Kính Việt Tiến

TDP Bến Cả, Phường Tân Phú, Thành phố Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

Mã số thuế: 4601598014

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Trung Anh Tân Phú

TDP Thanh Vân, Phường Tân Phú, Thành phố Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

Mã số thuế: 4601596641

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại Yến Nhi

Xóm 1 Bến Cả, Phường Tân Phú, Thành phố Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

Mã số thuế: 4601595623

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại Tấn Thanh

Tổ dân phố Hồng Vân, Phường Tân Phú, Thành phố Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

Mã số thuế: 4601592774

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Vận Tải Sơn Dương

Tổ dân phố Đồng lẩm, Phường Tân Phú, Thành phố Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

Mã số thuế: 4601591731

Công Ty TNHH Quỳnh Anh Tn

Tổ dân phố Tiến Bộ, Phường Tân Phú, Thành phố Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

Mã số thuế: 4601591153