Danh sách các công ty tại Xã Cẩm Phả - Thành Phố Cẩm Phả - Quảng Ninh

Công ty TNHH du lịch và thương mại Hải Hưng

Tổ 18, Khu 2, phường Cửa Ông, thị xã Cẩm Phả - Thành phố Cẩm Phả - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5700530636

Công ty TNHH Hoàng Tùng Cẩm Phả

Tổ 65, phường Cẩm Thạch, thị xã Cẩm Phả - Thành phố Cẩm Phả - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5700470105

Công ty TNHH phát triển tin học Tiến MInh

Số 6 Trần Phú Thị xã Cẩm Phả - Thành phố Cẩm Phả - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5700437531

Xí nghiệp xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng Miền Đông

Khu 6 Bến Do Cẩm Trung thị xã Cẩm Phả - Thành phố Cẩm Phả - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5700100143-002