Danh sách các công ty tại Phường Quang Hanh - Thành Phố Cẩm Phả - Quảng Ninh

Chi Cục Dự Trữ Nhà Nước Quảng Ninh

Số 677 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Quang Hanh, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702162610

Công Ty TNHH Vàng Bạc Hoàng Diệu 1

Số nhà 239 đường Nguyễn Đức Cảnh, Phường Quang Hanh, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702161222

Doanh Nghiệp Tn Vàng Bạc Nhật Hiệp

Số 191 Đặng Châu Tuệ, Phường Quang Hanh, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702160941

Công Ty TNHH 1 Thành Viên Văn Chỉnh

Chợ Suối Khoáng, Km12, Phường Quang Hanh, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702160726

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Vũ Khởi

Số 968A, Đặng Châu Tuệ, Phường Quang Hanh, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702160652

Công Ty TNHH Vật Tư Tuấn Hưng

Số 268B, đường Nguyễn Đức Cảnh, Phường Quang Hanh, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702159600

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Vận Tải Đông Bắc

Tổ 2, Khu 9B, Phường Quang Hanh, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702158484

Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Thành Tâm

Tổ 1, khu 4A, Phường Quang Hanh, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702157875

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Minh Quân Qn

Số nhà 105, tổ 7, khu 6, Phường Quang Hanh, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702156991

Công Ty TNHH Thương Mại Điện Máy Thành Thắng

Tổ 3, Khu 1B, Phường Quang Hanh, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702154056

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Và Thương Mại Quảng Ninh

376B Đặng Châu Tuệ, Phường Quang Hanh, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702153221

Công Ty TNHH Thiết Kế Và Xây Dựng Đá Tự Nhiên Khánh Cường Phát

Tổ 5, Khu phố 10A, Phường Quang Hanh, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702151792

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nhật Đăng Qn

Số nhà 6, Tổ 4, Khu 10A, Phường Quang Hanh, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702151746

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xnk Huy Hoàng

số 270, đường Nguyễn Đức Cảnh, Phường Quang Hanh, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702150213

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Điểm Tựa

số nhà 428A, đường Nguyễn Đức Cảnh, Phường Quang Hanh, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702149698

Công Ty TNHH MTV Cẩm Phả Cth

Tổ 3, Khu 1, Phường Quang Hanh, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702145830

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Qmc

Số 376B Đặng Châu Tuệ, Phường Quang Hanh, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702141963

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Quang Chung

Tổ 2, khu 8B, Phường Quang Hanh, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702139107

Công Ty TNHH Sơn Lâm Qn

Tổ 4, khu 7B, Phường Quang Hanh, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702138022

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại Nam Dương - Nvd

Tổ 5, Khu 1A, Phường Quang Hanh, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702136829