Danh sách các công ty tại Phường Cẩm Sơn - Thành Phố Cẩm Phả - Quảng Ninh

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Dịch Vụ Diễm Thái

Số nhà 39A, Tổ 6, Khu Nam Sơn, Phường Cẩm Sơn, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702127052

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại 88 Vina

Tổ 2 Khu Cao Sơn 2, Phường Cẩm Sơn, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702123675

Công Ty TNHH Hồng Mận Qn

Số 474 - đường Hoàng Quốc Việt, Phường Cẩm Sơn, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702122128

Công Ty Cổ Phần Tmdv Và Đầu Tư Chiến Thành

Tổ 4, Nam Sơn 1, Phường Cẩm Sơn, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702121050

Công Ty TNHH 1Tv Ngọc Oanh Cp

Số 620 Hoàng Quốc Việt, Phường Cẩm Sơn, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702120466

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Ô Tô Hải Nguyên Qn

Tổ 6, khu Thủy Sơn, Phường Cẩm Sơn, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702119460

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Du Lịch Cpg

Tổ 1, khu Cao Sơn 1, Phường Cẩm Sơn, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702118812

Công Ty TNHH Đạt Phát 86

Số 424, Đường Hoàng Quốc Việt, Tổ 95, Phường Cẩm Sơn, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702118650

Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Công Nghệ Thủy Khí Động Lực - Qn

Tổ 2, khu Nam Sơn 1, Phường Cẩm Sơn, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702118107

Công Ty TNHH Xuân Thành Qn

SN 316, Tổ 7, Khu An Sơn, Phường Cẩm Sơn, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702117167

Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Cơ Điện Bảo Long

Số nhà 16, tổ 6, khu Cao Sơn 2, Phường Cẩm Sơn, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702116477

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Oanh Định

Tổ 1, khu Nam Sơn 2, Phường Cẩm Sơn, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702115949

Công Ty TNHH Công Nghệ Quảng Ninh

SN 302, tổ 6, khu Bắc Sơn 1, Phường Cẩm Sơn, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702115561

Công Ty TNHH Một Thành Viên Tân Tân Tiến

Tổ 1, khu Đông Sơn, Phường Cẩm Sơn, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702113532

Công Ty TNHH Thảo Hoàng Cp 689

Tổ 6, khu Nam Sơn 1, Phường Cẩm Sơn, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702113476

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Thành Trung Tnt

Số Nhà 21 Tổ 3 Khu Tây Sơn 1, Phường Cẩm Sơn, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702112225

Công Ty TNHH Thương Mại Công Nghệ Và Xây Dựng Ánh Minh

Tổ 2, khu Nam Sơn 1, Phường Cẩm Sơn, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702110789

Công Ty TNHH Meely

Số nhà 182, tổ 4, khu Bình Sơn, Phường Cẩm Sơn, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702110355

Công Ty TNHH Thương Mại Huy Trung

Tổ 3, Khu Bắc Sơn 2, Phường Cẩm Sơn, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702109938

Công Ty TNHH Phú Lộc Qn

Tổ 7, Khu Bình Sơn, Phường Cẩm Sơn, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh

Mã số thuế: 5702109335