Danh sách các công ty tại Xã Tam Thanh - Thành Phố Tam Kỳ - Quảng Nam

Công Ty TNHH Yorganik

Tổ 14, Thôn Tỉnh Thuỷ, Xã Tam Thanh, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001252367

Công Ty TNHH Giáo Dục Sunrise Qn

Thôn Hòa Hạ, Xã Tam Thanh, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001240072

Công Ty TNHH Kết Nối Làm Việc

Tổ 5, Thôn Hòa Trung , Xã Tam Thanh, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001233935

Công Ty TNHH Du Lịch Lữ Hành Phương Kha

Thôn đoàn kết 1, Xã Tam Thanh, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001233861

Công Ty TNHH Hồng Duy Vũ

Thôn Hòa Trung, Xã Tam Thanh, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001216489

Trường Tiểu học Ngô Gia Tự

Thôn Thanh Tân, xã Tam Thanh - Thành phố Tam Kỳ - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000602636

Công ty cổ phần liên minh Thái Bình Dương

Thôn Tỉnh Thủy, xã Tam Thanh - Thành phố Tam Kỳ - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000481364

Doanh Nghiệp TN Kim Vũ

Thôn Thanh Tân - Xã Tam Thanh - Thành phố Tam Kỳ - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000454561

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Dịch Vụ Du Lịch Ba Cơ

Thôn Hạ Thanh - Xã Tam Thanh - Thành phố Tam Kỳ - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000897556

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Dịch Vụ Thương Mại Minh Phát

Thôn Hạ Thanh 1 - Xã Tam Thanh - Thành phố Tam Kỳ - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000762478

Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại & Dịch Vụ Thịnh Phú

Thôn Hạ Thanh - Xã Tam Thanh - Thành phố Tam Kỳ - Quảng Nam

Mã số thuế: 4001000747

Vãng lai xã Tam Thanh

101 Hùng Vương - Xã Tam Thanh - Thành phố Tam Kỳ - Quảng Nam

Mã số thuế: 4001037232

Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Mỹ Liêu

Thôn Hạ Thanh 2 - Xã Tam Thanh - Thành phố Tam Kỳ - Quảng Nam

Mã số thuế: 4001067910