Danh sách các công ty tại Khu Công Nghiệp Thuận Yên - Thành Phố Tam Kỳ - Quảng Nam

Công ty may SPORTTEAM CORPORATION

Khu công nghiệp Thuận Yên - Thành phố Tam Kỳ - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000436844

Trung tâm tư vấn đầu tư xây dựng công nghiệp

Khu công nghiệp Thuận Yên - Thành phố Tam Kỳ - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000286148-004