Danh sách các công ty tại Huyện Nông Sơn - Quảng Nam - Trang 3

UBND xã Sơn Viên

Xã Sơn Viên - Huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000526872

Hạt Kiểm lâm Nông Sơn

Thôn Trung Phước 2, xã Quế Trung - Huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000520912

Bảo hiểm Xã hội huyện Nông Sơn.

Trung Phước 1, xã Quế Trung - Huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000520969

Thi hành án dân sự huyện Nông Sơn

Thôn Trung Phước 3, xã Quế Trung - Huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000520944

Huyện Uỷ Nông Sơn

Xã Quế Trung - Huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000520905

Trung tâm y tế huyện Nông Sơn

Xã Quế Trung - Xã Quế Trung - Huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000520951

Công ty TNHH Giang Đông

Thôn Trung Phước 2, Quế Trung - Huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000517927

Công ty TNHH một thành viên Trầm Hương Nông Sơn

Thôn Trung Hạ, xã Quế Trung - Huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000514066

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng T Và V

Thôn Trung Phước I - Xã Quế Trung - Huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000832799

Công ty cổ phần Trầm Hương Hảo Nông Sơn

Thôn Trung Phước 2, xã Quế Trung - Huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000558553

Doanh Nghiệp Tư Nhân Anh Đào

Thôn Trung Phước 2 - Xã Quế Trung - Huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000502889

Công Ty TNHH Một Thành Viên Anh Vi

Thôn Trung Thượng - Xã Quế Trung - Huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000584225

Công Ty CP Kỷ Tâm Nông Sơn

Thôn 3 - Xã Quế Trung - Huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000501878

Chi nhánh Cty TNHH thương mại DV & TVXD Bảo Châu

Thôn Trung Thượng, xã Quế Trung - Huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000448423-001

Văn phòng Điều hành Nhà thầu dự án Nhà máy nhiệt điện Nông Sơn tỉnh Quảng Nam

Hiện trường dự án nhiệt điện Nông Sơn - Huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000500401

Chi cục Thuế huyện Nông Sơn

Xã Quế Trung - Huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000293106-018

Hội Người mù huyện Nông Sơn

Thôn Trung phước 1 - Xã Quế Trung - Huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000847869

Công ty CP xây dựng - TM - dịch vụ Tây Nông Sơn

Thôn 1, xã Quế Trung - Huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000498470

Công ty TNHH Phước Trung

Thôn Trung Phước, xã Quế Trung - Huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000611574

BQL các dự án đầu tư và xây dựng huyện Nông Sơn

Thôn Trung Hạ, xã Quế Trung - Huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000611912