Danh sách các công ty tại Huyện Nông Sơn - Quảng Nam - Trang 3

Công Ty TNHH Tmdv Việt Trinh

Thôn Bình An, Xã Sơn Viên, Huyện Nông Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001223937

Công Ty TNHH Vật Tư Xây Dựng Thái Linh

Thôn Trung Hạ, Xã Quế Trung, Huyện Nông Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001218567

Công Ty TNHH Tm - Dv Thái Mỹ

Thôn Trung Phước 1, Xã Quế Trung, Huyện Nông Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001216778

UBND xã Phước Ninh

Xã Phước Ninh - Huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000526897

UBND xã Sơn Viên

Xã Sơn Viên - Huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000526872

Hạt Kiểm lâm Nông Sơn

Thôn Trung Phước 2, xã Quế Trung - Huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000520912

Bảo hiểm Xã hội huyện Nông Sơn.

Trung Phước 1, xã Quế Trung - Huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000520969

Thi hành án dân sự huyện Nông Sơn

Thôn Trung Phước 3, xã Quế Trung - Huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000520944

Huyện Uỷ Nông Sơn

Xã Quế Trung - Huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000520905

Trung tâm y tế huyện Nông Sơn

Xã Quế Trung - Xã Quế Trung - Huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000520951

Công ty TNHH Giang Đông

Thôn Trung Phước 2, Quế Trung - Huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000517927

Công ty TNHH một thành viên Trầm Hương Nông Sơn

Thôn Trung Hạ, xã Quế Trung - Huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000514066

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng T Và V

Thôn Trung Phước I - Xã Quế Trung - Huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000832799

Công ty cổ phần Trầm Hương Hảo Nông Sơn

Thôn Trung Phước 2, xã Quế Trung - Huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000558553

Doanh Nghiệp Tư Nhân Anh Đào

Thôn Trung Phước 2 - Xã Quế Trung - Huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000502889

Công Ty TNHH Một Thành Viên Anh Vi

Thôn Trung Thượng - Xã Quế Trung - Huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000584225

Công Ty CP Kỷ Tâm Nông Sơn

Thôn 3 - Xã Quế Trung - Huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000501878

Chi nhánh Cty TNHH thương mại DV & TVXD Bảo Châu

Thôn Trung Thượng, xã Quế Trung - Huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000448423-001

Văn phòng Điều hành Nhà thầu dự án Nhà máy nhiệt điện Nông Sơn tỉnh Quảng Nam

Hiện trường dự án nhiệt điện Nông Sơn - Huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000500401

Chi cục Thuế huyện Nông Sơn

Xã Quế Trung - Huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000293106-018