Danh sách các công ty tại Xã Quế Lộc - Huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Công Ty TNHH Trầm Hương Rồng Vàng

Thôn Lộc Đông, Xã Quế Lộc, Huyện Nông Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001282241

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Tổng Hợp Trường Thịnh Phát

Xóm 6, thôn Lộc Đông, Xã Quế Lộc, Huyện Nông Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001273254

Công Ty TNHH Vương Mộc Hương

Thôn Lộc Tây, Xã Quế Lộc, Huyện Nông Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001254886

Trường tiểu học Quế Lộc

Thôn Lộc Đông, Xã Quế Lộc - Huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000624608

Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và kinh doanh tổng hợp xã Quế Lộc

Thôn Lộc Trung, xã Quế Lộc - Huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000469416

Võ Thị Thảo

Thôn Lộc Đông, xã Quế Lộc - Huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000695013

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Tấn An

Thôn Tân Phong - Xã Quế Lộc - Huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000927105

Doanh nghiệp tư nhân Hồng Nam

Thôn Phước Bình - xã Quế Lộc - Huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000417591

Doanh Nghiệp TN Hiệu Vàng Hòe Nguyệt

Thôn Lộc Trung - Xã Quế Lộc - Huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000973359

Công Ty TNHH Long Thịnh Phú

Thôn Lộc Đông - Xã Quế Lộc - Huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000799693

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Hải Bản

Thôn Tân Phong - Xã Quế Lộc - Huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Mã số thuế: 4001065776