Danh sách các công ty tại Xã Quế Lâm - Huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Công Ty TNHH Cao Đức Danh

Thôn Phước Hội, Xã Quế Lâm, Huyện Nông Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001260022

Công Ty Cổ Phần Nông Sơn Farm

Thôn Phước Hội, Xã Quế Lâm, Huyện Nông Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001256379

Trường TH & THCS Quế Lâm I

Thôn 2, xã Quế Lâm - Huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000629229

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Quế Lâm II

Thôn 3, Xã Quế Lâm - Huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000633095

Doanh Nghiệp TN Nguyễn Nông

Thôn Phước Hội - Xã Quế Lâm - Huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000896584

UBND xã Quế Lâm

Xã Quế Lâm - Huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000311274

Nông Trường Cao Su Nông Sơn - Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Cao Su Quảng Nam

Thôn 5 - Xã Quế Lâm - Huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000292825-006

Trường Mẫu Giáo Quế Lâm

Thôn Tứ Trung - Xã Quế Lâm - Huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Mã số thuế: 4001033100