Danh sách các công ty tại Xã Ninh Hải - Huyện Hoa Lư - Ninh Bình

Công Ty TNHH MTV Vietnam Easy Go Travel

Thôn Văn Lâm, Xã Ninh Hải, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700961034

Công Ty TNHH Full Moon Travel Asia

Đội 1, Thôn Văn Lâm, Xã Ninh Hải, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700958930

Công Ty TNHH Da Indian Restaurant & Bar Việt Nam

Đam Khê Ngoài, Xã Ninh Hải, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700954220

Công Ty TNHH 1 Thành Viên Phú Nhị

Đội 4, Thôn Văn Lâm, Xã Ninh Hải, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700952689

Công Ty TNHH Tam Cốc Retreat

Thôn Hải Nham, Xã Ninh Hải, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700952431

Công Ty TNHH Ninh Bình Footprint Travel

Đội 1, Thôn Văn Lâm, Xã Ninh Hải, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700950811

Công Ty TNHH Dược Quốc Tế Tkg

Thôn Văn Lâm, Xã Ninh Hải, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700947350

Công Ty TNHH King Luxury

Xóm Hòa Bình 1, đội 3, thôn Văn Lâm, Xã Ninh Hải, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700944913

Công Ty TNHH Du Lịch Và Thương Mại Tam Coc Nature Lodge

Khu đất Vụng Gạo, Thôn Văn Lâm, Xã Ninh Hải, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700944166

Công Ty TNHH Vũ Gia Vn - Jp

Thôn Văn Lâm, Xã Ninh Hải, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700943959

Công Ty TNHH Tân Đinh Homestay

Thôn Hải Nham, Xã Ninh Hải, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700943853

Công Ty TNHH Du Lịch Và Dịch Vụ Asahi

Xóm Hòa Bình 2, đội 3, thôn Văn Lâm, Xã Ninh Hải, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700940429

Công Ty TNHH MTV Du Lịch Phúc Thành An

Đội 2, Thôn Văn Lâm, Xã Ninh Hải, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700934739

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Đại Kim Phát

Đội 1, Thôn Văn Lâm, Xã Ninh Hải, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700928622

Công Ty TNHH Tam Cốc Village Bungalow

Đội 1, Thôn Văn Lâm, Xã Ninh Hải, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700924794

Công Ty TNHH Vật Tư Nông Nghiệp Và Thương Mại Ht

Thôn Đam Khê trong, Xã Ninh Hải, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700920038

Công Ty TNHH MTV Pure Water

Thôn Đam Khê trong, Xã Ninh Hải, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700913538

Công Ty TNHH Jsr Kim Ngọc

Thôn Văn Lâm, Xã Ninh Hải, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700913601

Công Ty TNHH Mtv Thương Mại Và Dịch Vụ Cát Lượng

Đội 4, Côi Khê, Xã Ninh Hải, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700910350

Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Liên Trung

Thôn Đam Khê Ngoài - Xã Ninh Hải - Huyện Hoa Lư - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700612682