Danh sách các công ty tại Xã Ninh Hòa - Huyện Hoa Lư - Ninh Bình

Công Ty Cổ Phần Sx - Tm Quốc Tế Việt Hàn

Đường 12C, Xã Ninh Hòa, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700948273

Công Ty TNHH Hạ Tuyết

Thôn Áng Sơn, Xã Ninh Hòa, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700944896

Công Ty TNHH MTV Phạm Duy Minh

Thôn Quán Vinh, Xã Ninh Hòa, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700940884

Công Ty TNHH MTV Thương Mại Và Xây Dựng Trường Thịnh

Thôn Thanh Hạ, Xã Ninh Hòa, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700939631

Công Ty TNHH Máy May Hồng Long

Thôn Ngô Thượng, Xã Ninh Hòa, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700929217

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại Minh Ánh

Thôn Quán Vinh, Xã Ninh Hòa, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700926752

Công Ty TNHH Phúc Thịnh Veneer

Đường 12C, Xã Ninh Hòa, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700923198

DNTN Xuân Hiếu

Đội 6, thôn áng Sơn, xã Ninh Hoà - Huyện Hoa Lư - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700450456

Doanh Nghiệp Tư Nhân Bảo Vinh Sơn

Đường 12C, thôn Ngô Thượng - Xã Ninh Hòa - Huyện Hoa Lư - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700621736

Doanh Nghiệp TN Gia Bảo

Đường 12C - Xã Ninh Hòa - Huyện Hoa Lư - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700474915

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thùy An

Đội 3, thôn Ngô Thượng - Xã Ninh Hòa - Huyện Hoa Lư - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700489943

Công ty TNHH Nam Linh Sơn

Thôn áng Ngũ, xã Ninh Hoà - Huyện Hoa Lư - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700496972

Doanh Nghiệp Tư Nhân Minh Luyện

Thôn Quán Vinh - Xã Ninh Hòa - Huyện Hoa Lư - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700347748

Doanh nghiệp tư nhân Nam Linh

Thôn áng Ngũ, xã Ninh Hoà - Huyện Hoa Lư - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700346046

Trường Trung Học Cơ Sở Ninh Hoà

Xã Ninh Hoà - Huyện Hoa Lư - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700543573

Trường Tiểu Học Ninh Hoà

Xã Ninh Hoà - Huyện Hoa Lư - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700543608

Công Ty TNHH Một Thành Viên Máy Tính Anh Tuấn

Thôn Quán Vinh - Xã Ninh Hòa - Huyện Hoa Lư - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700660679

Doanh Nghiệp Tư Nhân Trường Lộc

Đường 12C - Xã Ninh Hòa - Huyện Hoa Lư - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700333583

DNTN Đại Thành

Đường 12C, xã Ninh Hoà - Huyện Hoa Lư - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700552835

Công ty TNHH trường lộc

Đường 12C, xã ninh hoà - Huyện Hoa Lư - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700286326