Danh sách các công ty tại Xã Ninh Vân - Huyện Hoa Lư - Ninh Bình

Công Ty TNHH Mỹ Nghệ Nguyễn Hiến

Thôn Đồng Quan, Xã Ninh Vân, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700949478

Công Ty TNHH Điêu Khắc Đá Mỹ Nghệ Vinh Quang

Thôn Chấn Lữ, Xã Ninh Vân, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700948611

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Kinh Doanh Đá Mỹ Nghệ Đại Nghĩa

Thôn Chấn Lữ, Xã Ninh Vân, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700947128

Công Ty TNHH Đá Mỹ Nghệ Tiến Tài

Thôn Xuân Phúc, Xã Ninh Vân, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700946893

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Đá Mỹ Nghệ Đức Nghĩa

Thôn Vũ Xã, Xã Ninh Vân, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700945096

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Sản Xuất Đá Mỹ Thuật Khánh An

Thôn Xuân Thành, Xã Ninh Vân, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700944889

Công Ty TNHH Nông Nghiệp Thụy Nguyên

Thôn Hệ, Xã Ninh Vân, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700944617

Công Ty TNHH Nội Thất Quang Hoàn

Thôn Tân Dưỡng 1, Xã Ninh Vân, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700942793

Công Ty TNHH Đá Mỹ Nghệ 35 Nb

Dãy 5 Làng Nghề Đá Mỹ Nghệ Ninh Vân, Thôn Xuân Vũ, Xã Ninh Vân, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700942761

Công Ty TNHH Đá Mỹ Nghệ Đạt Phong

Thôn Xuân Phúc, Xã Ninh Vân, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700942345

Công Ty TNHH Đá Mỹ Nghệ Phúc Minh

Thôn Tân Dưỡng 1, Xã Ninh Vân, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700937345

Công Ty TNHH Đá Mỹ Nghệ Xuân Cương

Thôn Phú Lăng, Xã Ninh Vân, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700936292

Công Ty TNHH Đá Mỹ Nghệ Minh Tú

Thôn Xuân Phúc, Xã Ninh Vân, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700933887

Công Ty TNHH Đá Mỹ Nghệ Xuân Phúc 236

Thôn Xuân Phúc, Xã Ninh Vân, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700933460

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Khai Thác Đá Mỹ Nghệ Thành Công

Thôn Hệ, Xã Ninh Vân, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700933164

Công Ty TNHH Vượng Thành

Thôn Đồng Quan, Xã Ninh Vân, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700932410

Công Ty TNHH Đá Mỹ Nghệ Hiếu Đức

Thôn Xuân Vũ, Xã Ninh Vân, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700931350

Công Ty TNHH Mỹ Thuật Ngọc Việt Nb

Thôn Hệ, Xã Ninh Vân, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700931216

Công Ty TNHH Đá Mỹ Nghệ Ngọc Hưởng

Thôn Xuân Thành, Xã Ninh Vân, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700931304

Doanh Nghiệp Tư Nhân Đá Mỹ Nghệ Xuân Toàn

Thôn Phú Lăng, Xã Ninh Vân, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700928975