Danh sách các công ty tại Xã Ninh Vân - Huyện Hoa Lư - Ninh Bình

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Đá Mỹ Nghệ Đức Nghĩa

Thôn Vũ Xã, Xã Ninh Vân, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700945096

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Sản Xuất Đá Mỹ Thuật Khánh An

Thôn Xuân Thành, Xã Ninh Vân, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700944889

Công Ty TNHH Nông Nghiệp Thụy Nguyên

Thôn Hệ, Xã Ninh Vân, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700944617

Công Ty TNHH Nội Thất Quang Hoàn

Thôn Tân Dưỡng 1, Xã Ninh Vân, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700942793

Công Ty TNHH Đá Mỹ Nghệ 35 Nb

Dãy 5 Làng Nghề Đá Mỹ Nghệ Ninh Vân, Thôn Xuân Vũ, Xã Ninh Vân, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700942761

Công Ty TNHH Đá Mỹ Nghệ Đạt Phong

Thôn Xuân Phúc, Xã Ninh Vân, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700942345

Công Ty TNHH Đá Mỹ Nghệ Phúc Minh

Thôn Tân Dưỡng 1, Xã Ninh Vân, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700937345

Công Ty TNHH Đá Mỹ Nghệ Xuân Cương

Thôn Phú Lăng, Xã Ninh Vân, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700936292

Công Ty TNHH Đá Mỹ Nghệ Minh Tú

Thôn Xuân Phúc, Xã Ninh Vân, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700933887

Công Ty TNHH Đá Mỹ Nghệ Xuân Phúc 236

Thôn Xuân Phúc, Xã Ninh Vân, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700933460

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Khai Thác Đá Mỹ Nghệ Thành Công

Thôn Hệ, Xã Ninh Vân, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700933164

Công Ty TNHH Vượng Thành

Thôn Đồng Quan, Xã Ninh Vân, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700932410

Công Ty TNHH Đá Mỹ Nghệ Hiếu Đức

Thôn Xuân Vũ, Xã Ninh Vân, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700931350

Công Ty TNHH Mỹ Thuật Ngọc Việt Nb

Thôn Hệ, Xã Ninh Vân, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700931216

Công Ty TNHH Đá Mỹ Nghệ Ngọc Hưởng

Thôn Xuân Thành, Xã Ninh Vân, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700931304

Doanh Nghiệp Tư Nhân Đá Mỹ Nghệ Xuân Toàn

Thôn Phú Lăng, Xã Ninh Vân, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700928975

Công Ty TNHH Đá Xây Dựng Trí Đức Vinh

Thôn Đồng Quan, Xã Ninh Vân, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700928661

Công Ty TNHH Đá Mỹ Nghệ Quang Vũ

Làng nghề đá mỹ nghệ Ninh Vân, Xã Ninh Vân, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700928037

Công Ty TNHH Mtv Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại Hoàng Sơn

Thôn Phú Lăng, Xã Ninh Vân, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700926223

Công Ty TNHH Đá Mỹ Nghệ Và Xây Dựng Việt Liên

Thôn Tân Dưỡng 1, Xã Ninh Vân, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700925188