Danh sách các công ty tại Xã Quỳnh Vinh - Thị Xã Hoàng Mai - Nghệ An

Công Ty Cổ Phần Chế Biến Lâm Sản Dương Minh Phủ

Nhà ông Nguyễn Bá Cường, Thôn 5, Xã Quỳnh Vinh, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902141482

DNTN Hải Sản Hoàng Bích

Thôn 11, Xã Quỳnh Vinh, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902139081

Công Ty TNHH MTV Sản Xuất Và Thương Mại Hương Vinh

Thôn 9, Xã Quỳnh Vinh, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902138521

Công Ty TNHH Xây Dựng Trần Nhuận

Thôn 9, Xã Quỳnh Vinh, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902124511

Công Ty TNHH Xây Dựng Phát Triển Quỳnh Anh

Thôn 5, Xã Quỳnh Vinh, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902116581

Công Ty Cổ Phần Tmdv Tổng Hợp Phát Thịnh

Thôn 6, Xã Quỳnh Vinh, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902103423

Công Ty TNHH Thương Mại Và Quảng Cáo Nam An

Xóm 10, Xã Quỳnh Vinh, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902091182

Công Ty TNHH Sản Xuất Bột Đá Siêu Mịn Yabashi Việt Nam

Khu công nghiệp Hoàng Mai II, Xã Quỳnh Vinh, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902089433

Công Ty TNHH Tmdv Triều Hằng

Đường Laga, Thôn 13, Xã Quỳnh Vinh, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902089049

Công Ty TNHH Quang Sỏi

Nhà ông Lê Sỹ Quang, Xóm 13, Xã Quỳnh Vinh, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902069860

Trường tiểu học Quỳnh Vinh B

Xóm 5 - Xã Quỳnh Vinh - Thị xã Hoàng Mai - Nghệ An

Mã số thuế: 2901046613

Trường mầm non Quỳnh Vinh B

Thôn 11 - Xã Quỳnh Vinh - Thị xã Hoàng Mai - Nghệ An

Mã số thuế: 2901502496

Trường Mầm non Quỳnh Vinh A

Thôn 17 Đại Vinh - Xã Quỳnh Vinh - Thị xã Hoàng Mai - Nghệ An

Mã số thuế: 2901502464

Trường THCS xã Quỳnh Vinh

xã Quỳnh Vinh - Xã Quỳnh Vinh - Thị xã Hoàng Mai - Nghệ An

Mã số thuế: 2901112390

Trường Tiểu học Quỳnh Vinh A

Xã Quỳnh Vinh - Thị xã Hoàng Mai - Nghệ An

Mã số thuế: 2901123427

ủy ban nhân dân xã Quỳnh Vinh

Xã Quỳnh Vinh - Thị xã Hoàng Mai - Nghệ An

Mã số thuế: 2901125618

Trường Tiểu học Quỳnh Vinh C

Xã Quỳnh Vinh - Thị xã Hoàng Mai - Nghệ An

Mã số thuế: 2901133111

Công Ty TNHH Đức Chương

Tại nhà ông Đức, xóm 13 - Xã Quỳnh Vinh - Thị xã Hoàng Mai - Nghệ An

Mã số thuế: 2900589247

Công Ty TNHH Hoàng Mai Nghệ An

Xóm Đồng Đập - Xã Quỳnh Vinh - Thị xã Hoàng Mai - Nghệ An

Mã số thuế: 2901640425

Công Ty TNHH Xây Dựng Vinh Mai

Nhà ông Hồng, xóm 6 - Xã Quỳnh Vinh - Thị xã Hoàng Mai - Nghệ An

Mã số thuế: 2900588035