Danh sách các công ty tại Xã Quỳnh Phương - Thị Xã Hoàng Mai - Nghệ An

ủy ban nhân dân xã Quỳnh Phương

xã Quỳnh Phương - Thị xã Hoàng Mai - Nghệ An

Mã số thuế: 2901120546

Trường THCS Quỳnh Phương

xã Quỳnh Phương - Thị xã Hoàng Mai - Nghệ An

Mã số thuế: 2901121927