Danh sách các công ty tại Xã Quỳnh Trang - Thị Xã Hoàng Mai - Nghệ An

Công Ty TNHH Công Nghệ The Light

Thôn 10, Xã Quỳnh Trang, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902135263

Công Ty TNHH Thanh Hương Group

Xóm 3, Xã Quỳnh Trang, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902062304

Trường THCS Quỳnh Trang

Xã Quỳnh Trang - Xã Quỳnh Trang - Thị xã Hoàng Mai - Nghệ An

Mã số thuế: 2901019754

Công ty TNHH Hoàng Giang

Nhà ông Cư, xóm 12, xã Quỳnh Trang - Thị xã Hoàng Mai - Nghệ An

Mã số thuế: 2900888832

Trường mầm non Quỳnh Trang

Xóm 8 - Xã Quỳnh Trang - Thị xã Hoàng Mai - Nghệ An

Mã số thuế: 2901512085

Công Ty TNHH Tiến Tởi

Xóm 2 - Xã Quỳnh Trang - Thị xã Hoàng Mai - Nghệ An

Mã số thuế: 2901536054

Trường Tiểu học Quỳnh Trang

xã Quỳnh Trang - Thị xã Hoàng Mai - Nghệ An

Mã số thuế: 2901113411

ủy ban nhân dân xã Quỳnh Trang

xã Quỳnh Trang - Thị xã Hoàng Mai - Nghệ An

Mã số thuế: 2901121892