Danh sách các công ty tại Xã Vinh Tân - Thành Phố Vinh - Nghệ An

Doanh nghiệp tư nhân Hữu Đô

Xóm Vĩnh Mỹ, xã Vinh Tân - Thành phố Vinh - Nghệ An

Mã số thuế: 2900907027

Chi nhánh sản xuất thương mại dịch vụ nhựa, mộc Nghệ An

Xóm Tân Hoà xã Vinh Tân - Thành phố Vinh - Nghệ An

Mã số thuế: 0300381966-011

Công ty TNHH xuất nhập khẩu Anh Tú

Nhà ô Tuy khối Tân Hoà xã Vinh Tân - Thành phố Vinh - Nghệ An

Mã số thuế: 2900777089

Doanh nghiệp tư nhân Tứ Châu

25 Lục Niên xóm phúc Vinh xã Vinh Tân - Thành phố Vinh - Nghệ An

Mã số thuế: 2900753867

Công ty CP thương mại và truyền thông VINACMC

Số 11,ngõ 03,đường Nguyễn Khuyến,khối Phúc Lộc xã Vinh Tân - Thành phố Vinh - Nghệ An

Mã số thuế: 2901226983

Công ty bột mỳ VINAFOOD 1

Số 2 Nguyễn Thúc Tự xã Vinh Tân - Thành phố Vinh - Nghệ An

Mã số thuế: 0100102608-009

Công ty TNHH Phi Long

Xóm Phúc Tân xã Vinh Tân - Thành phố Vinh - Nghệ An

Mã số thuế: 2900572324

DNTN Hoàng Đoá

Đường Nguyễn Khuyến xã Vinh Tân - Thành phố Vinh - Nghệ An

Mã số thuế: 2900552582

Nhà máy xay Vinh

xã Vinh Tân - Thành phố Vinh - Nghệ An

Mã số thuế: 2900326287-004