Danh sách các công ty tại Xã Hưng Chính - Thành Phố Vinh - Nghệ An

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Vận Tải Mfd

Số 131 đường Kim Liên, Xã Hưng Chính, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902172480

Công Ty Cổ Phần 89 Na

Số 11 ngõ 95, đường Kim Liên, xóm 4, Xã Hưng Chính, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902172025

Công Ty TNHH Dv Dung Khôi

Số 2 Ngõ 279 Đường Kim Liên, Xã Hưng Chính, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902166159

Công Ty TNHH Tm&xd Thái Thảo

Số nhà 15 - ngách 1 - ngõ 136 đường Kim Liên, Xã Hưng Chính, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902158214

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại Hp &td

Nhà số 2, ngách 11, ngõ 83, đường ngô Đức Mai, xóm 2, Xã Hưng Chính, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902156707

Công Ty TNHH Bh Thịnh Vượng

265A đường Kim Liên, Xã Hưng Chính, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902152156

Công Ty TNHH Cung Ứng Thực Phẩm Tô Gia Food

Xóm 8, Xã Hưng Chính, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902151917

Công Ty TNHH Phú Gia Invest

Số 41, đường Lê Xuân Đào, xóm 6, Xã Hưng Chính, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902150254

Công Ty TNHH Composite Giang Minh

Số 93, đường Ngô Đức Mai, Xã Hưng Chính, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902148167

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Stv

Số 224, Đường Kim Liên, Xóm 8, Xã Hưng Chính, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902146836

Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Hk

nhà số 06, ngõ 49, Xã Hưng Chính, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902140577

Công Ty TNHH Hoàn Cầu An Phát

Số 5 Ngõ 37, Đường Lê Xuân Đào, Xã Hưng Chính, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902138793

Công Ty TNHH Tm Và Dv Bình Hòa

Số 158, Đường Kim Liên, Xã Hưng Chính, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902136330

Công Ty TNHH Công Nghệ Kỹ Thuật Tg

Số nhà 78 đường Kim Liên, Xã Hưng Chính, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902136267

Công Ty TNHH Hải Vinh Hưng

Số 1, ngõ 12, đường Chính Đích, Xã Hưng Chính, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902133925

Công Ty TNHH Thương Mại Cơ Khí & Xây Dựng Nét Việt

Xóm 8, Xã Hưng Chính, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902130642

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Kbtech

Nhà Ông Hoàng Trung Thắng, xóm 4, Xã Hưng Chính, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902119222

Công Ty TNHH Thực Phẩm Sông Lam

Số 190 đường Kim Liên, xóm 8, Xã Hưng Chính, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902109859

Công Ty TNHH Thương Mại Ngọc Thông

207 Đường Kim Liên, Xã Hưng Chính, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902106897

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Tm Thiên An

Nhà số 1, ngõ 138, đường Kim Liên, xóm 8, Xã Hưng Chính, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902105928