Danh sách các công ty tại Khu Công Nghiệp Bắc Vinh - Thành Phố Vinh - Nghệ An

Chi nhánh công ty TNHH MATRIX Việt Nam

Đường Đặng Thai Mai - Khu công nghiệp Bắc Vinh - Thành phố Vinh - Nghệ An

Mã số thuế: 2900897160

Công ty TNHH Hoà Hùng

Lô số 01, khu công nghiệp Bắc Vinh - Thành phố Vinh - Nghệ An

Mã số thuế: 2901091729

Công ty TNHH thương mại và đầu tư tổng hợp Sông Lam

Khu công nghiệp Bắc Vinh - Thành phố Vinh - Nghệ An

Mã số thuế: 2900760342

Công ty TNHH thức ăn chăn nuôi Golden Star

Đường D1 khu công nghiệp Bắc Vinh - Thành phố Vinh - Nghệ An

Mã số thuế: 2900664896

Công ty cổ phần SX &TM Miền Trung

Khu Công nghiệp Bắc Vinh - Thành phố Vinh - Nghệ An

Mã số thuế: 2900591599

Công ty TNHH đầu tư và phát triển Thăng Long

Đường N2 KCN Bắc Vinh - Thành phố Vinh - Nghệ An

Mã số thuế: 2900577650

Công ty TNHH Khánh Vinh

Đường Đặng Mai Khu công nghiệp Bắc Vinh - Thành phố Vinh - Nghệ An

Mã số thuế: 2900488351

Công ty TNHH MATRIX Vinh

Đường Đặng Thai Mai. khu công nghiệp Bắc Vinh - Thành phố Vinh - Nghệ An

Mã số thuế: 2901352875

Nhà máy Chế biến lương thực thực phẩm và SX Bao Bì

Đường Đặng Thái Mai khu Công nghiệp Bắc Vinh - Thành phố Vinh - Nghệ An

Mã số thuế: 2900326311-001

Xí nghiệp sản xuất và lắp ráp xe máy Thương Mại

Khu công nghiệp Bắc Vinh - Thành phố Vinh - Nghệ An

Mã số thuế: 2900325445-002

Công Ty Cổ Phần Bao Bì Sông Lam

Đường D2, khu công nghiệp Bắc Vinh - Thành phố Vinh - Nghệ An

Mã số thuế: 2901772277