Danh sách các công ty tại Xã Trung Sơn - Huyện Đô Lương - Nghệ An

Công Ty TNHH MTV Mai Anh Thư

Xóm 2, Xã Trung Sơn, Huyện Đô Lương, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902115820

Công Ty TNHH Yivn

Xóm 5, Xã Trung Sơn, Huyện Đô Lương, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902115404

Công Ty TNHH Thương Mai Và Sản Xuất Vlxd Trường Sơn

Nhà ông Nguyễn Hữu Lợi, Xóm 1, Xã Trung Sơn, Huyện Đô Lương, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902082325

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Tài Ngân

Xóm 1, Xã Trung Sơn, Huyện Đô Lương, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902070376

Trường THCS Trung Sơn

Xóm 3 xã Trung Sơn - Huyện Đô Lương - Nghệ An

Mã số thuế: 2901007861

Doanh Nghiệp TN Thái Bằng

Nhà bà Lê Thị Nhuần, xóm 2 - Xã Trung Sơn - Huyện Đô Lương - Nghệ An

Mã số thuế: 2900913623

Công Ty TNHH Vật Tư Tổng Hợp Huệ Anh

Xóm 8 - Xã Trung Sơn - Huyện Đô Lương - Nghệ An

Mã số thuế: 2901535967

Công ty CP cơ khí xây dựng và thương mại Thiên Lộc

Nhà bà Trần Thị Sơn, xóm 3, xã Trung Sơn - Huyện Đô Lương - Nghệ An

Mã số thuế: 2901234889

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Vinh Liên

Nhà bà Trương Thị Từ, xóm 1, xã Trung Sơn - Xã Trung Sơn - Huyện Đô Lương - Nghệ An

Mã số thuế: 2901621944

UBND xã Trung Sơn

UBND xã Trung Sơn - Huyện Đô Lương - Nghệ An

Mã số thuế: 2900569096

Doanh Nghiệp TN Xăng Dầu Toàn Thắng

Xóm 6 - Xã Trung Sơn - Huyện Đô Lương - Nghệ An

Mã số thuế: 2901288901

Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Xã Trung Sơn

Xóm 3 - Xã Trung Sơn - Huyện Đô Lương - Nghệ An

Mã số thuế: 2901776634

Công Ty TNHH Vận Tải Và Xây Dựng Hl

Xóm 1 - Xã Trung Sơn - Huyện Đô Lương - Nghệ An

Mã số thuế: 2901804708

Công Ty TNHH Vận Tải Quý Ngọc

Xóm 4 - Xã Trung Sơn - Huyện Đô Lương - Nghệ An

Mã số thuế: 2901846592