Danh sách các công ty tại Xã Minh Sơn - Huyện Đô Lương - Nghệ An

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Bách Việt An

Xóm Yên Đông, Xã Minh Sơn, Huyện Đô Lương, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902136700

Công Ty Cổ Phần Môi Trường Cây Xanh Đô Lương

Xóm Yên Đông, Xã Minh Sơn, Huyện Đô Lương, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902119102

Công Ty TNHH Cơ Khí Và Xây Dựng Th

Xóm Hội Long, Xã Minh Sơn, Huyện Đô Lương, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902118194

Công Ty TNHH Đông Nam Dược Phùng Chung

Xóm Thái Trung, Xã Minh Sơn, Huyện Đô Lương, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902114129

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Dịch Vụ Thương Mại Toàn Phát

Xóm Hội Long, Xã Minh Sơn, Huyện Đô Lương, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902064661

Trường THCS Minh Sơn

Xã Minh Sơn - Huyện Đô Lương - Nghệ An

Mã số thuế: 2901008431

Trường tiểu học xã Minh Sơn

Xã Minh Sơn - Huyện Đô Lương - Nghệ An

Mã số thuế: 2901010328

Công ty CP xây dựng công trình giao thông và thủy lợi Minh Kiên

Nhà ông Đào Văn Cầu, xóm 14, xã Minh Sơn - Huyện Đô Lương - Nghệ An

Mã số thuế: 2900911915

Công Ty TNHH Quân Thịnh

Xóm 6 - Xã Minh Sơn - Huyện Đô Lương - Nghệ An

Mã số thuế: 2901558756

UBND xã Minh Sơn

UBND xã Minh Sơn - Huyện Đô Lương - Nghệ An

Mã số thuế: 2900569120

Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và điện năng xã Minh Sơn

Minh Sơn - Xã Minh Sơn - Huyện Đô Lương - Nghệ An

Mã số thuế: 2901776708

Công Ty TNHH Ngọc Nga Phát

Xóm 13 - Xã Minh Sơn - Huyện Đô Lương - Nghệ An

Mã số thuế: 2901840569