Danh sách các công ty tại Xã Thịnh Sơn - Huyện Đô Lương - Nghệ An

Công Ty TNHH Thương Mại Tth Toàn Cầu

Xóm Đại Đồng, Xã Thịnh Sơn, Huyện Đô Lương, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902142133

Công Ty TNHH Dương Tuấn Khoa

Xóm Đại Đồng, Xã Thịnh Sơn, Huyện Đô Lương, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902092796

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Môi Trường Đô Lương

Xóm Hội Tâm, Xã Thịnh Sơn, Huyện Đô Lương, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902084643

Hợp tác Xã giống thuỷ sản Đô Lương

Xóm 15 - Xã Thịnh Sơn - Huyện Đô Lương - Nghệ An

Mã số thuế: 2901420934

Trường tiểu học Thịnh Sơn

Xóm 15 xã Thịnh Sơn - Huyện Đô Lương - Nghệ An

Mã số thuế: 2901011064

Công ty TNHH một thành viên dịch vụ thương mại tổng hợp Trường Sơn

Nhà bà Hoà, xóm 8, xã Thịnh Sơn - Huyện Đô Lương - Nghệ An

Mã số thuế: 2900930668

Trường Mầm Non Thịnh Sơn

Thịnh Sơn - Xã Thịnh Sơn - Huyện Đô Lương - Nghệ An

Mã số thuế: 2901526049

Công ty TNHH Hữu Thắng

Nhà ông Nguyễn Hữu Hải, xóm 8, xã Thịnh Sơn - Huyện Đô Lương - Nghệ An

Mã số thuế: 2901150484

Chi Nhánh Công Ty TNHH Lương Thực Miền Trung - Trung Tâm Thương Mại Tổng Hợp Thịnh Sơn

Xóm 8 - Xã Thịnh Sơn - Huyện Đô Lương - Nghệ An

Mã số thuế: 2900326752-002

Công Ty CP Xây Dựng Và Thương Mại Hoàng Long

Nhà ông Long, xóm 7 - Xã Thịnh Sơn - Huyện Đô Lương - Nghệ An

Mã số thuế: 2900607400

Công ty cổ phần ĐTXD và Thương mại 16

Xóm 7 xã Thịnh Sơn - Huyện Đô Lương - Nghệ An

Mã số thuế: 2900601381

Quỹ tín dụng ND xã Thịnh Sơn

Xóm 5 xã Thịnh Sơn - Huyện Đô Lương - Nghệ An

Mã số thuế: 2900599277

UBND xã Thịnh Sơn

UBND xã Thịnh Sơn - Huyện Đô Lương - Nghệ An

Mã số thuế: 2900569177

Cửa hàng xăng dầu Đô Lương

xã Thịnh Sơn - Huyện Đô Lương - Nghệ An

Mã số thuế: 2900326304-011

Trại cá giống Đô Lương

Xã Thịnh Sơn - Huyện Đô Lương - Nghệ An

Mã số thuế: 2900325565-001

Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và điện năng xã Thịnh Sơn

Xóm 8 - Xã Thịnh Sơn - Huyện Đô Lương - Nghệ An

Mã số thuế: 2901776955

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Vạn Phúc

Nhà ông Huỳnh Giang lam, xóm 9 - Xã Thịnh Sơn - Huyện Đô Lương - Nghệ An

Mã số thuế: 2901829646

Công Ty TNHH Trung Bảo Tín

Xóm 8 - Xã Thịnh Sơn - Huyện Đô Lương - Nghệ An

Mã số thuế: 2901836280