Danh sách các công ty tại Xã Trạm Hành - Thành Phố Đà Lạt - Lâm Đồng

Công Ty TNHH Nông Trại Trà Và Cà Phê Cầu Đất 1650

Tổ 5 thôn Trường Thọ, Xã Trạm Hành, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801516099

Công Ty TNHH Nông Nghiệp - Vận Tải Trâm Khương

Tổ 2, Phát Chi, Xã Trạm Hành, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801507658

Công Ty TNHH Xây Dựng Th 68

Thôn Trạm Hành 1, Xã Trạm Hành, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801497079

Công Ty TNHH Cà Phê Hào Nhất Dương

Tổ 5, Thôn Trường Thọ, Xã Trạm Hành, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801491461

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ & Giải Trí Minh Y

Thôn Trường Thọ, Xã Trạm Hành, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801491140

Công Ty TNHH Sanhai

Tổ 5, thôn Trường Thọ, Xã Trạm Hành, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801489423

Công Ty TNHH Đồi Hồng

100/4 Trạm Hành 1, Xã Trạm Hành, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801487433

Công Ty TNHH MTV Ngọc Cao Nguyên

Tổ 2, Thôn Phát Chi, Xã Trạm Hành, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801483608

Công Ty TNHH Tiệp An Nhiên

Tổ 5, thôn Trường Thọ, Xã Trạm Hành, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801482925

Công Ty TNHH Sq Land

Thửa đất số 114, tờ bản đồ số 4, Xã Trạm Hành, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801480212

Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Tư Vấn 247

111/4 Trường Thọ, Xã Trạm Hành, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801476382

Công Ty TNHH Săn Mây Việt Nam

Tổ 1 thôn Trường Thọ, Xã Trạm Hành, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801465038

Công Ty TNHH Minh Thư Farm

Số 052 Phát Chi, Xã Trạm Hành, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801464267

Công Ty Cổ Phần Phú Sơn Đà Lạt

Thôn Phát Chi, Xã Trạm Hành, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801459813

Công Ty TNHH Mtv Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Xuân Xuân

Tổ 5 thôn Trường Thọ, Xã Trạm Hành, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801456403

Công Ty TNHH An Phú Arabica

Tổ 3, Thôn Phát Chi, Xã Trạm Hành, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801448667

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Vĩnh Kiến An

Tổ 2, Thôn Phát Chi, Xã Trạm Hành, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801444736

Công Ty TNHH Cà Phê Hồ Dũng

Thôn Trạm Hành 1 - Xã Trạm Hành - Thành phố Đà Lạt - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801310387

UBND Xã Trạm Hành - TP Đà Lạt

Thôn Phát Chi - Xã Trạm Hành - Thành phố Đà Lạt - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800750610

Trường Tiểu Học Trạm Hành

Thôn Trạm Hành 2 - Xã Trạm Hành - Thành phố Đà Lạt - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800779183